Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums: 31.08.2018.

Noslēgums: 31.08.2021.

Projekta numurs: lzp-2018/1-0335

Finansējums: 300000

Projekta vadītājs: Uldis Rogulis

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta sadarbības partneri

Zinātnes nozares

    • Fizika un astronomija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir attīstīt un raksturot ar retzemju joniem aktivētas nanostrukturētas oksifluorīdu stikla keramikas, kuras paredzētas efektīvu luminoforu materiālu iegūšanai. Lai iegūtu vēlamās luminiscences īpašības, kā, piemēram, augstu krāsu atveidošanas indeksu un emisijas kvantu iznākumu, kā arī atkārtojamību, kura nepieciešama praktiskajos pielietojumos, tiek plānota struktūrjutīgo rentgenstaru difrakcijas un elektronu mikroskopijas metožu izmantošana. Lai noteiktu optisko īpašību saistību ar aktivatoru lokālo struktūru, tiks izmantotas mūsdienīgas optiskās un magnētiskās rezonanses spektroskopijas metodes zemajās temperatūrās. Projekta zinātniskās novitātes uzsvars tiek likts uz pētāmo materiālu īpašību kvantitatīvo raksturošanu, kas ļaus virzīties uz caurspīdīgo stikla keramiku izmantošanu industriālos pielietojumos. Iegūtie rezultāti tiks publicēti vismaz 3 starptautiskos žurnālos ar SNIP>1, vienā patenta pieteikumā un sagatavos priekšnoteikumus turpmākajiem lietišķo pētījumu projektu pieteikumiem, ieskaitot ES Apvārsnis programmu. Projekts dos ieguldījumu Latvijas prioritārajā zinātnes virzienā “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai” un papildinās zināšanu bāzi viedās specializācijas jomā “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas”, kas veicinās Latvijas zinātnieku konkurētspēju pasaules tirgū.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2018. gada 1. atklātais konkurss

 

Projekta īstenošanas zinātniskā un sociālā ietekme ir apkopota pārskatā[PDF]

Projekta rezultāti [PDF]