attēls

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0443

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Baiba Bērziņa

Projektu īsteno:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Projektā ir paredzēts izstrādāt jaunu un efektīgu ilgspīdošu (PersL) luminiscentu materiālu, kas staro sarkano gaismu un izveidot no šī materiāla kompozītmateriālu. Galvenie projekta uzdevumi ir sekojosi:

  1. izveidot jaunu ilgspīdošu materiālu MgSiO3: Mn2+,M (M=Al3+, Ga3+, In3+) , kam ir stabila struktūra, un kas nesatur retzemju elementus;
  2. jaunā materiāla īpašību vispusīga pētīšana, lietojot dažādas spektrālās uc. metodes, tādējādi izzinot ilgspīdošās luminiscences mehānismus;
  3. jauno materiālu saturoša kompozītmateriāla izveidošana, lai radītu pārklājumu tumsā spīdošiem objektiem. Šie rezultāti padziļinās zināšanas par fundamentālu fizikālu procesu norisi materiālā, kā arī veicinās jaunu tehnoloģiju attīstību kompozītmateriālu izgatavošanai. Pētījums attiecas uz starpdisciplīnu zinātni, kas ietver fiziku, ķīmiju un inženierzinātnes.

Rezultāti tiks izplatīti, sagatavojot 6 publikācijas un 9 referātus starpatutiskās un vietējās konferencēs. Galvenie ieguvēji no šī pētījuma būs LU CFI zinātnieki, materiālzinatnē strādājošo zinātnieku sabiedrība, ka arī iedzīvotāji, kas lietos tumsā spīdošos objektus.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss