Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0280

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Kaspars Mičulis

Projektu īsteno:

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Projekta ietvaros paredzēts detalizēti izpētīt spēcīga koherenta lāzera starojuma ietekmi uz atomāro līmeņu apdzīvotību dinamiku hipersīkstruktūrā sašķeltās trīslīmeņu ierosmes shēmās, kā arī attīstīt jaunas metodes augsti ierosinātu atomāro stāvokļu koherentai kontrolei. Veicot teorētiskus un eksperimentālus pētījumus, kā arī skaitliskas simulācijas sistēmās ar spektroskopiski izšķiramu, daļēji izšķiramu un neizšķiramu ierosināto stāvokļu hipersīkstruktūru, tiks iegūta padziļināta izpratne par tajās notiekošajiem procesiem, kā arī tiks piedāvātas un pilnveidotas jaunas metodes spektrāli izšķirtu un neizšķirtu augsti ierosinātu atomāro stāvokļu selektīvai ierosmei ar lāzera starojumu.

Pētījumu rezultāti tiks apkopoti un iesniegti publicēšanai starptautiskos recenzējamos zinātniskajos žurnālos, kā arī tiks prezentēti starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss