Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0271

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Linda Mežule

Projektu īsteno:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Kopsavilkums

Fosfors (P) no notekūdeņiem un lauksaimniecības ir noteces viens no galvenajiem eitrofikācijas cēloņiem, kur > 100 μg P/L, tiek uzskatīts par pietiekamu, lai veicinātu eitrofikāciju. Ķīmiskā izgulsnēšanās un koagulācija ir visbiežāk lietotās metodes fosfora izdalīšanai notekūdens pēcattīrīšanas fāzē. Tomēr šo metožu ieviešanas un ekspluatācijas izmaksas ir augstas, to lietošana rada papildu atkritumus. Aļģu lietošana notekūdens attīrīšanai ir atzīta par lētāku un videi draudzīgāku alternatīvu īpaši mazās notekūdens stacijās (CE<2000). Mikroaļges no notekūdens spēj efektīvi izdalīt slāpekli un fosforu pie zema organiskā oglekļa daudzuma, un radītā biomasa ir izejviela tālākai biodegvielas vai augsnes bagātinātāja ražošanai. Tomēr lēnās biomasas augšanas un barības vielu patēriņa dēļ šīs tehnoloģijas aizņem daudz vietas. Projekta mērķis ir demonstrēt cikliskās darbības fotobioreaktora pielietojumu paātrinātai fosfora samazināšanai līdz ļoti zemam līmenim, izmantojot aļģu spēju noteiktos apstākļos patērēt palielinātu fosfora apjomu.