sharon-mccutcheon-aKql9HqH2Xs-unsplash-2048x1365.jpg

Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0304

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Artis Svece

artis.svece@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Humanitārās un mākslas zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir analizēt dabas vērtības izpratnēs balstītu ekoloģiskās solidaritātes modeļu iespējamību dabas diskursu pluralitātes apstākļos Latvijā. Dabas diskursu daudzveidība var sekmēt konfliktus starp vides politikas veidotājiem un lokālajām kopienām vai noteiktām interešu grupām, kā arī pašu vides politikas veidotāju vidū. Šie konflikti īpaši saasinās tad, kad nacionālā populisma apstākļos jārisina mūsdienu ekoloģiskās problēmas, kas ir globālas pēc sava rakstura. Tomēr diskursu daudzveidība neizslēdz ekoloģiskās solidaritātes iespēju, kas balstās konsensā par atsevišķām vērtībām un noteiktas vides politikas iespējām.

Projekts ir veidots kā starpdisciplinārs pētījums, kurš iekļaujas vides humanitāro zinātņu ietvarā. Šī projekta uzstādījums ir apvienot filozofijas teorētiskās analīzes iespējas ar tām starpdisciplinārajām metodēm, kuras izmanto vides un sociālā ģeogrāfija. Projektā tiek analizēti dabas diskursi Latvijā, īpaši izceļot Gaujas nacionālo parku, Ķemeru nacionālo parku un Papes dabas parku kā savā starpā atšķirīgus un nozīmīgus piemērus tam, kā dabas diskursi konkurē. Projektā tiek aprakstīti ekoloģiskās solidaritātes modeļi, kas ietver gan solidaritāti starp cilvēku lokālām kopienām un to dabisko vidi, gan solidaritāti starp dažādām grupām, kas dabu uzskata par vērtību, lai gan izmanto atšķirīgus dabas diskursus.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss