Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Konspiritualitātes ģenealoģija 20. gadsimta Latvijā

Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026

Projekta numurs

lzp-2023/1-0142

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Humanitārās zinātnes

Kopsavilkums

Globālie ekoloģiskie, ekonomiskie, politiskie un kultūras procesi ir izraisījuši migrācijas vilni Eiropā, karu Ukrainā, COVID-19 pandēmiju, draudošo vides katastrofu un citas krīzes, kas ietekmē cilvēksituāciju arī Latvijā. Nākotnes nenoteiktība ir būtiski mainījusi daudzu cilvēku pasaules skatījumu un aktivizējusi specifiskus sociālās adaptācijas mehānismus. Tos krīzes situācijās sabiedrības ir izmantojušas arī iepriekš, tādēļ starpdisciplinārā projekta GENOCON izpētes fokusā ir viens no šādiem mehānismiem - konspiritualitāte jeb konspirāciju garīgums - un tā ģenealoģija 20. gadsimtā, kad Latvija piedzīvoja vairākas eksistenciālās krīzes. Konspiritualitāte ir fenomens, kurā konspirācijas mentalitāte ir apvienota ar Jaunā Laikmeta (New Age) garīgumu, tāpēc projekts analizēs konspirācijas teoriju un New Age ideju izcelsmi, attīstību, un, jo īpaši, to saplūšanas vēsturi. Projektā tiks atklātas, aprakstītas un analizētas redzamāko konspiritualitātes pārstāvju idejas un viņu izmantotās pieejas, kā arī šīs pieejas aktīvistu veidoto organizāciju loma to popularizēšanā. Tiks analizēta konspiritualitātes ietekme uz sabiedrisko domu un publisko diskursu, izmantojot preses un citu sabiedriskās plašsaziņas līdzekļu, kā arī 20. gadsimta Latvijas populārās kultūras, piemēram, filmu un grāmatu, avotus.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss