Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Kordiriģentu vokālās slodzes noteikšana balss ergonomikas kontekstā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0250

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Baiba Trinīte

Projektu īsteno

Liepājas Universitāte

Zinātnes nozare

Izglītības zinātnes; Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

Kopsavilkums

Kordiriģenti ir profesionāļi, kuri savā darbā vienlaikus izmanto runas balsi un dziedāšanu. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot kordiriģentu balss slodzi mēģinājumu laikā un izpētīt faktorus, kas ietekmē balss fonācijas laika ilgumu, skaņas spiediena līmeni, pamata frekvenci, cikla dozu un distances dozu. Tika izvirzīta hipotēze, ka kordiriģentu balss slodzi mēģinājuma laikā ietekmē ārējās vides faktori (troksnis, gaisa kvalitāte) un viņu zināšanas par balss ergonomiku. Pētījuma uzdevumi: (1) novērtēt diriģentu balss kvalitāti un noteikt balss problēmas, ja tādas pastāv; (2) veikt balss dozimetriju kordiriģentiem koru mēģinājuma laikā; (3) izpētīt mēģinājumu telpas akustisko vidi un gaisa kvalitāti (; (4) izpētīt diriģentu zināšanas par balss ergonomiku. Zinātniskās grupas pieredze ir pietiekama šāda pētījuma veikšanai, jo 2017.-2020. gadā tika veikti balss slodzes pētījums skolotājiem Latvijā un Itālijā. Pētnieku grupas rīcībā ir balss slodzes mērījumiem nepieciešamās iekārtas un ir apgūta balss dozimetrijas metode. Šis pētījums dos būtisku ieguldījumu balss zinātnes attīstībā, it īpaši profesijas nosacītu balss traucējumu pētniecībā, jo pasaulē ir maz pētījumu, kas būtu saistīti ar balss skanējuma izpēti kordiriģentiem. Pētījuma rezultāti sniegs ievērojamu ieguldījumu kora pedagoģijas zinātnes attīstībā, aktualizējot balss ergonomikas nozīmi. Pētījums ir starpdisciplinārs, iesaistot pedagoģijas, balss zinātnes un mūzikas jomas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss