Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Latgales baltvācieši sociāli etnisko attiecību kontekstā 17.gs. – 20.gs.sākums

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0136

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Alina Romanovska          

Projektu īsteno

Daugavpils Universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija; Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis: balstoties uz dažāda rakstura avotu analīzi (publicistika, daiļliteratūra, folklora, likumu krājumi, ego dokumenti utt.), raksturot vācu kopienas nozīmi Latgales multikulturālajā vidē diahronā perspektīvā. Projekta uzmanības centrā ir uztveres līmenis. Pētījumos tiks apskatīti trīs problēmjautājumi – vācieši vāciešu uztverē, vācieši citu etnisku grupu uztverē un citas etniskās grupas vāciešu uztverē. Projekta realizācija prasa starpdisciplināru pieeju. Projekta ietvaros sadarbosies vēsturnieki, filoloģi, lingvisti, juristi.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss