Statuss:
Īstenošanā
Valsts pētījumu programmas logo

Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 2023.-2026. gadam (turpmāk – programma) atklātā projektu pieteikumu konkursā tika saņemts viens projektu pieteikums.

Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektam.

  • Projekta nosaukums: Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai
  • Projekta numurs: Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001
  • Projekta īstenotājs: Latvijas Kultūras akadēmija
  • Projekta vadītājs: Rūta Muktupāvela
  • Projekta sadarbības partneri: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
  • Projekta finansējums: 1 333 800 EUR
  • Projekta īstenošanas periods: 18.09.2023.- 17.09.2026.
  • Zinātnes nozares: Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes, Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Projekta kopsavilkums:

Projektu “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” īsteno pētniecības konsorcijs, ko veido vadošās zinātniskās, izglītības un kultūras mantojuma institūcijas – Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmija (LMA), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI. Mērķis: radīt starpdisciplinārā pieejā balstītas jaunas zināšanas par sekojošo: 1)izturētspējas izpausmēm kultūras un radošās ekosistēmas aktuālajos procesos, īpaši izgaismojot kultūras piedāvājuma un pieejamības dinamiku klātienes un digitālajā vidē, kā arī sektora nodarbinātības un izglītības procesos; 2)saiknēm ar vēsturiskajiem procesiem, īpaši izvērtējot Padomju periodu, lai izprastu pašreizējo kultūras un mākslas situāciju; 3)sociālās un ekonomiskās ietekmes izpausmēm sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Jaunās zināšanas tiks izteiktas 76 zinātniskās publikācijās, 8 monogrāfijās, 77 starptautiskās konferencēs, jaunos promocijas un maģistra darbos, integrētas visu līmeņu kultūrizglītības programmās. Projekta ietvaros tiks izstrādāti 11 rīcībpolitikas ziņojumi, nodrošinot zināšanu pārnesi un iekļaujošu zinātnieku dialogu ar kultūras un radošo sektoru, stiprinot tā pašapziņu un izturētspēju.