Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Lībiešu valodas pārmantošana: zināšanas par kritiski apdraudētas valodas transmisiju mūsdienās kā pamats procesā balstītu valodas saglabāšanas un revitalizācijas instrumentu izveidē

Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026

Projekta numurs

lzp-2023/1-0264

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Gunta Kļava

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Humanitārās zinātnes

Kopsavilkums

Dabiski valodas tiek nodotas no paaudzes paaudzē un lietotas vairumā jomu. Kritiski apdraudēto valodu kopienās šādi apstākļi bieži nav pieejami, tās pakļautas spēcīgai majoritāšu valodu dominancei, kas liek to lietotājiem pāriet uz majoritāšu valodām arī ģimenē, apturot dabisko valodas pārnesi un samazinot valodas lietotāju skaitu, it īpaši bērnu un jauniešu vidū. Pretēji tam lībiešu valodas situācija liecina, ka nozīmīgākā valodas lietotāju un apguvēju daļa mūsdienās ir tieši bērni un jaunieši, kuru ģimenēs lībiešu valoda netiek izmantota. Tas rosina diskusiju par valodas pārmantošanas procesiem kritiski apdraudēto valodu mūsdienu kopienās. Iepriekš veiktie pētījumi vedina domāt, ka lībiešu valodas pārnesē galvenā loma ir kopīgās interesēs balstītām kopienas grupām, kurās valoda tiek nodota no viena kopienas locekļa citam, turklāt lībiešu valoda liecina par šādu tendenci jau kopš 20. gadsimta vidus. Projekta mērķis ir: 1) izpētīt lībiešu valodas pārneses procesus, tostarp vēsturiskā valodas situācijas kontekstā, 2) identificēt ar valodas pārnesi saistītos būtiskos aktorus un jomas, lai uzlabotu izpratni par apdraudēto valodu pārmantojamību mūsdienu sabiedrībā, 3) izzināt pārneses procesā balstītu un to atbalstošu apdraudēto valodas saglabāšanas, lietošanas un revitalizācijas instrument veidošanu, 4) veicināt lībiešu valodas un citu kritiski apdraudētu pirmiedzīvotāju valodu saglabāšanu un revitalizāciju atvērtas sabiedrības apstākļos.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss