Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālā transformācija un ilgtspēja Latvijas ekonomikas restartēšanai un modernizācijai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0061

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Ramona Rupeika-Apoga

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte       

Zinātnes nozare

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne; Datorzinātnes un informātika; Tiesību zinātne

Kopsavilkums

COVID-19 rezultātā daudzi uzņēmumi bija spiesti pāriet uz attālinātu darbību, lai apmierinātu klientu vajadzības sociālās distancēšanās apstākļos. Dažiem uzņēmumiem un nozarēm šī transformācija ir izdzīvošanas jautājums. Tajā pašā laikā MVU digitālā transformācija ir ne tikai nepieciešamība, bet tā arī dod iespēju Eiropas sabiedrībai kļūt par pasaules līderi digitalizācijas jomā, panākt ekonomiskos, sabiedriskos un vides ieguvumus. Projekta mērķis ir izpētīt MVU digitālās transformācijas mehānismu to ilgtspējas nodrošināšanai, pamatojoties uz resursu orķestrēšanas teoriju. Projekta novitāte ir visaptverošo zināšanu iegūšana par MVU digitālu transformācijas mehānismu, ievērojot budžeta ierobežojumus. Projekta galvenie zinātniski rādītāji ir 2 zinātniskās publikācijas, publicētas WoSCC vai SCOPUS datu bāzēs. Galvenā sagaidāmā sociālekonomiskā ietekme ir tāda, ka liels MVU Daļa/Īpatsvars saņems visaptverošas zināšanas un tādējādi arī spēju attīstīt uz novatoriskām idejām balstītas ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās darbības / vērtību ķēdes. MVU saņems praktiskus risinājumus kā labāk plānot un pārvaldīt savas resursu darbības, kas ir būtiski elementi veiksmīgai biznesa transformācijai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss