Statuss:
Īstenošanā
vita-marija-murenaite-69JC41oVRSg-unsplash-2048x1365.jpg

Nanostrukturēti vairākslāņu hibrīdie pārklājumi interferometrisko un optoelektronisko sensoru veidošanai

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0200

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Juris Prikulis

juris.prikulis@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Dabaszinātņu nozare

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt sintēzes protokolu, materiālu un detektēšanas sistēmu kopumu portatīvu optisko un optoelektronisko sensoru radīšanai pielietojumiem vides, bioloģisko un industriālo procesu monitoringam. Plānoto sensoru darbības pamatā ir vairākas vienlaicīgi novērojamas optiskās parādības nanostrukturētos hibrīdos materiālos, t.sk., gaismas mijiedarbība ar virsmas plazmoniem un strukturālās rezonanses. Lai izvairītos no nanolitogrāfijas ierobežojumiem un augstajām izmaksām, sensoru aktīvās hibrīdvirsmas paredzēts izgatavot, izmantojot pašorganizējošus procesus, piemēram, poru pašsakārtošanos anodētā alumīnija oksīdā vai koloīdo nanodaļiņu masīvu veidošanos kapilāro spēku ietekmē.

Tradicionālās kolorimetriskās detektēšanas metodes, kurām nepieciešamas spektroskopijas iekārtas, lai noteiktu optisko mijiedarbību ar pētāmo vielu, tiks papildinātas ar interferometriskām detektēšanas shēmām. Tās reģistrē difrakcijas ainas, ko ietekmē mijiedarbības izraisītas fāžu starpības maiņas. Interferometriskā detektēšana ir potenciāli jutīgāka un to var savietot ar pieejamām portatīvām optiskām sistēmām, piemēram, mobilo telefonu fotokamerām. Projekta rezultātā tiks sagatavotas 4 SCOPUS/Web of Science indeksētas publikācijas, 1 patents, 2 prototipi, izstrādāts 1 maģistra darbs.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"