Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Neizkliedējošo stāvokļu dinamika nanofotonikā (DNSSN)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0048

Finansējums

299 967 EUR

Projekta vadītājs

Vjačeslavs Bobrovs          vjaceslavs.bobrovs@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Nanotehnoloģija; Materiālzinātne; Fizika un astronomija

Kopsavilkums

Pēdējā desmitgadē arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta optiskajām struktūrām no pusvadītāju nanodaļiņām ar augstu laušanas koeficientu un maziem zudumiem optiskajā diapazonā (piem., Si, TiO2). Šo struktūru reakcija uz nepārtraukto starojumu ir detalizēti pētīta, rezultātā iegūstot daudz jaunu optisko efektu, kuri izriet no spējas ierosināt šajās nanodaļinās gan elektriskos, gan magnētiskos daudzpolu momentus ar zemu absorbciju. Pamatojaties uz novērotajām parādībām, ir izstrādātas īpaši plānas optiskās sistēmas ar absolūti jaunu funkcionalitāti. Šī projekta mērķis izpētīt un atrast jaunus optiskos efektus, kas rodas mijiedarbības rezultātā starp pusvadītāju nanodaļiņu un metavirsmu, apstarojot to ar femtosekunžu lāzera impulsiem, ka arī izstrādāt jaunus nanostrukturēto elementu modeļus. Visinteresantāk būtu izpētīt stāvokļa laika dinamiku, kas stacionārajā režīmā nav izkliedēta (tumšās modas), un metavirsmas no tāda tipa daļiņām ir gandrīz caurspīdīgas. Tāpēc, tiks pētītas nanodaļiņas un metavirsmas anapolā un hibrīdā-anapolā režīmā, ka arī metavirsmas destruktīvā Fano rezonanses apgabalā. Šādiem stāvokļiem, kas stacionārajā režīmā ir līdzīgi, ir pilnīgi atšķirīgs modu sastāvs, kas veidos dažādus dinamiskus efektus. Pilnīgi atšķirīgo īpašību kombinācija nepārtrauktā un impulsa darbības režīmā dos iespēju izstrādāt jaunus optiskos elementus ar divējādu funkcionalitāti (piem., jaunus īpaši plānos dinamiskos spoguļus, filtrus, modulatorus utt.), kuri šobrīd neeksistē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss