Statuss:
Īstenošanā
lucrezia-carnelos-YD6hQ3gggvc-unsplash-scaled-e1602690626496-2048x1366.jpg

No vienaldzības līdz pārmaiņām klimata politikā: politiskā naratīva un sabiedrības uztveres mijiedarbības uzlabošana Latvijā

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0047

Finansējums

299544 EUR

Projekta vadītājs

Andris Sprūds

vineta.kleinberga@rsu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Sociālās zinātnes

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Kopš premjerministra Krišjāņa Kariņa valdības nākšanas pie varas 2019.gada sākumā Latvija sākusi īstenot vērienīgu klimata politiku, izvirzot mērķi līdz 2050.gadam kļūt par klimatneitrālu valsti. Tomēr sabiedrības atbalsts šādai politikai ir vājš. Tikai 11% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka klimata pārmaiņas ir nopietnākā problēma pasaulē, un tikai 4% iedzīvotāju uzskata, ka tās ir svarīgākais Latvijai risināmais jautājums. Pētījuma mērķis ir mazināt plaisu starp politiskās elites un sabiedrības apņemšanos iesaistīties klimata pārmaiņu mazināšanā. Pamatojoties uz pārliecību, ka ne vien zinātniski fakti un likumdošana, bet arī naratīvi, kas izplatās sabiedrībā, ir svarīgi rīcībai (vai bezdarbībai), pētījumā galvenā uzmanība tiks pievērsta rīcības diskursīvajai pusei.

Lai uzlabotu mijiedarbību starp politisko naratīvu un tā uztveri sabiedrībā, pētījuma gaitā plānots: 1) izpētīt klimata pārmaiņu politisko naratīvu Latvijā, īpaši fokusējoties uz enerģētiku; 2) atklāt sabiedrībā populāros klimata pārmaiņu naratīvus; 3) analizēt saikni starp politisko naratīvu un tā uztveri iedzīvotāju vidū; 4) izstrādāt vadlīnijas politikas veidotājiem un sabiedrībai par atbilstošāko klimata pārmaiņu mazināšanas naratīvu Latvijas kontekstā, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos klimata pārmaiņu mazināšanā un enerģijas taupīšanā. Projekta īstenošanā tiks iesaistīts plašs ieinteresēto personu loks, lai nodrošinātu ilgtermiņa projekta rezultātu ietekmi un ilgtspēju politikas un sabiedrības līmenī.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"