Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

 • Projekta numurs

  • lzp-2019/1-0071
 • Finansējums

  • 300000 EUR
 • Projekta vadītājs

  • Aleksandrs Kaļinko
 • Projektu īsteno:

  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

 • Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Pēdējā laikā organiskajiem pusvadītājiem ir pievērsta arvien lielāka uzmanība kā daudzsološai alternatīvai neorganiskajiem pusvadītājiem. Tie ir salīdzinoši lēti un viegli ražojami, var būt elastīgi, darbināmi zema sprieguma apstākļos (<10 V) un tiem var būt liela platība. Turklāt organiskajiem-neorganiskajiem hibrīdmateriāliem, kas ir šī projekta pamatā, ir liels potenciāls izmantot radiācijas noteikšanas nolūkos, ļaujot iegūt vēl nebijušas ierīču arhitektūras un funkcionalitāti. Projekta mērķis ir izstrādāt un izpētīt organiskus-neorganiskus hibrīdmateriālus ar potenciālu pielietojumiem rentgenstarojuma detektēšanai. Projekts atbilst Latvijas Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu Viedās Specializācijas (RIS3) jomai “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, kā arī ir atbilstošs prioritārajam virzienam zinātnē “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai”.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss

Projekta rezultāti: