Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Pārvērtējot bezvalstiskumu: Pretošanās un kolaborācija Latvijā Otrā pasaules kara laikā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0212

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Uldis Neiburgs   

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija; Socioloģija un sociālais darbs

Kopsavilkums

Projekta “Pārvērtējot bezvalstiskumu : Pretošanās un kolaborācija Latvijā Otrā pasaules kara laikā” galvenais mērķis ir izpētīt un pārskatīt pretošanos un kolaborāciju divām totalitārām varām okupētajā Latvijā. Projekta īstenošana sniegs jaunas zināšanas zinātnes un sabiedrības attīstībā Latvijā – tiks izstrādāta viena kolektīvā zinātniskā monogrāfija, viens starptautiskās datu bāzēs iekļauts citējams zinātniskais raksts un viena cita zinātniskā publikācija, kā arī tiks veikts viens promocijas pētījums vēsturē. Ja līdz šim vēstures zinātnē, socioloģijā un politikas zinātnē ir analizēti tikai atsevišķi pretošanās un kolaborācijas teorētiskie, praktiskie un salīdzinošie aspekti, tad šajā projektā šie divi rīcības modeļi tiks pētīti kā konceptuāli savstarpēji saistītas, bet morāli atšķirīgas Latvijas sabiedrības izdzīvošanas stratēģijas padomju un nacistu okupācijas laikā. Projekta rezultāti sniegs vietējai un ārzemju akadēmiskai un plašākai publikai labi argumentētu un konceptuāli inovatīvu skatījumu uz Otrā pasaules vēsturi Latvijā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss