Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Patriotisms un nacionālisms: domāšana, attieksmes un to ietekme uz demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības attīstību

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2025

 • Projekta numurs

  • lzp-2022/1-0456

 • Finansējums

  • 299 916 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Vidzemes Augstskola

Zinātnes nozare

 • Politikas zinātne

 • Psiholoģija

Kopsavilkums

Šajā starpdisciplinārajā projektā pētīsim nacionālisma un patriotisma kā nacionālās piesaistes formu noteicošos faktorus un to ietekmi uz demokrātiskas pilsoniskās sabiedrības veidošanos. Detalizēti izpētot patriotisma un nacionālisma izpausmi  domāšanā un attieksmēs, kā arī šo nacionalās piesaistes formu saikni ar indivīda politiskajiem uzskatiem un uzvedību, iespējams saprast, kā veidot un stiprināt nacionālo identitāti veidā, kas stiprina demokrātisku pilsonisko sabiedrību. Projektā izstrādāsim patriotisma/nacionalisma orientācijas skalu un pārbaudīsim tās psihometriskās īpašības, veiksim eksperimentu sēriju, lai pārbaudītu patriotisma un nacionālisma saistību ar domāšanu, un ar kvalitatīvo metožu palīdzību izzināsim kā patriotisma/nacionālisma orientācijas izpaužas pilsoniskās izglītības saturā, un kā tās ir saistītas jauniešu politiskajiem uzskatiem un uzvedību. Rezultātus izplatīsim zinātniskajās konferencēs un publicēsim zinātniskos rakstus politikas zinātnes un psiholoģijas konferencēs. Par rezultātiem informēsim rīcībpolitikas veidotājus, skolotājus, NVO, tādējādi demonstrējot sociālo zinātņu nozīmi valsts un sabiedrības drošības un aizsardzības stiprināšanā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss