Statuss:
Īstenošanā
janita-sumeiko-ZK1WQDMQvik-unsplash-2048x1365.jpg

Pavirzīšanas ietekme uz mājsaimniecību atkritumu pārvaldīšanas paradumiem

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0303

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Vineta Silkāne

vineta.silkane@va.lv

Projektu īsteno

Vidzemes Augstskola

Zinātnes nozare

Sociālās zinātnes

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Šajā daudznozaru projektā pētīsim, kā uzlabot atkritumu pārvaldību mājsaimniecībās, veicinot izvēlēties vairāk lietojamu iepakojumu un šķirot atkritumus. Samazinot atkritumu daudzumu un tos labāk sašķirojot, var uzlabot atkritumu pārstrādi, samazināt resursu un enerģijas patēriņu, novērst vides piesārņošanu, tā īstenojot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un ES mērķus aprites ekonomikā. Atkritumu pārvaldībā iesaistītas daudzas puses, t.sk., mājsaimniecības (patērētāji), un viņu uzvedība ietekmē bezatkritumu tehnoloģiju piedāvājumu un atkritumu pārstrādes (šķirošanas) efektivitāti. Lai veicinātu patērētāju uzvedības maiņu, izmantosim pavirzīšanu un pētīsim dažādu pavirzīšanas paņēmienu efektivitāti un ierobežojumus.

Ar interviju palīdzību padziļināti analizēsim patērētāju (mājsaimniecību) uzvedību, kas saistīta ar iepakojuma atkritumiem. Lai novērtētu dažādu pavirzīšanas paņēmienu ietekmi uz iepakojuma atkritumu samazināšanu un šķirošanu un novērtētu to efektivitāti, veiksim lauka eksperimentus mājsaimniecībās un tirdzniecības vietās. Rezultātus izplatīsim zinātniskajās konferencēs un publicēsim zinātniskos rakstus uzvedības ekonomikā un vides inženierzinātnēs. Par rezultātiem informēsim rīcībpolitikas veidotājus, atkritumu apsaimniekotājus, NVO, tādējādi demonstrējot sociālo zinātņu nozīmi vides problēmu risināšanā.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"