Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Pētījums par mikroplastmasas veidošanos no koksnes polimēra kompozītiem un novēršanas iespēju izvērtēšana (MicroWPC)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2022/1-0639

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Zinātnes nozare

 • Materiālzinātne

Kopsavilkums

Pēdējo gadu laikā pētījumi ir pierādījuši mikroplastmasas (MPs) negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī cilvēku veselību, kas rada steidzamu nepieciešamību veikt pētījumus šajā virzienā ar mērķi samazināt MPs piesārņojumu. Joprojām ir daudz neskaidrību par MPs veidošanās avotiem, kā arī to īpašībām. Koksnes polimēra kompozīti (KPK) tiek uzskatīti par videi draudzīgiem materiāliem, jo to izgatavošanā tiek izmantota reciklēta plastmasa un koksnes atlikumi. Tomēr pētījumi rāda, ka āra apstākļos šiem materiāliem notiek ievērojama virsmas degradācija, kas izraisa mikroplaisu veidošanos un eroziju. Iepriekšējie pētījumi netieši liecina, ka erodētais materiāls ir sekundārā MPs, jo ir konstatēts, ka degradācija pamatā notiek polimēra matricā. Lai noskaidrotu potenciālos riskus, projektā tiks izstrādāts eksperimentu procesa dizains, kas ļaus noteikt MPs veidošanos no KPK mākslīgās novecināšanas apstākļos, kā arī sniegs informāciju par MPs daudzumu, fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām. Projektā tiks noskaidroti MPs veidošanos ietekmējošie faktori saistībā ar KPK sastāvu un vides apstākļiem. Tiks izpētītas arī KPK virsmas izmaiņas novecināšanas procesā, kuras ļaus izskaidrot MPs veidošanās īpatnības. Fundamentālās zināšanas ne tikai ļaus novērtēt pašreizējos riskus, bet arī attīstīt nekaitīgākus produktus.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss