yuvraj-sachdeva-cHFD7Oaw1Cs-unsplash-2048x1365.jpg

Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0096

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Gatis Ozoliņš

gatis.ozolins@lulfmi.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

Humanitārās un mākslas zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir dokumentēt un interpretēt mūsdienu stāstījumus par pilsētu, atklājot tos kā nozīmīgu pilsētas kultūras, vēstures un attīstības daļu. Izmantojot diferencētu metodoloģisko pieeju, lokālais urbānais mantojums un identitātes tiks izzināts, pētot pilsētu iedzīvotāju stāstītās pieredzes un sevis dokumentēšanu, kā arī vietējo kopienu kultūras prakses. Ģeogrāfiski projekta uzmanība pievērsta Pārdaugavai – Rīgas vēsturiskajam rajonam Daugavas kreisajā krastā, kas pēdējā laikā saskaras ar ievērojamām izmaiņām pilsētas attīstības un iedzīvotāju aktivitātes ziņā. Projekta laikā stāstījumi par pilsētu un kopienu kultūras prakses tiks apkopotas un dokumentētas gan ar kvalitatīvām, gan kvantitatīvām metodēm, veicot (1) lauka pētījumu – daļēji strukturētas kvalitatīvās intervijas; (2) etnogrāfiskās tiešsaistes aptaujas, izmantojot multimodālu digitālo anketēšanas platformu; 3) arhīvu izpēti.

Projekta zinātniskie rezultāti (starptautiski recenzēti akadēmiskie raksti un prezentācijas starptautiskās konferencēs) tiks likti lietā, lai sniegtu ieguldījumu akadēmiskajos pētījumos par pilsētas jēdziena daudzveidību. Citi projekta rezultāti (izstāde, interaktīva tiešsaistes stāstu karte un populārzinātniskas publikācijas) ar iegūtajām zināšanām iepazīstinās plašāku sabiedrību un jo sevišķi vietējās kopienas, nodrošinās instrumentus daudzkultūru izglītībai un būs noderīgs avots kultūrizglītībai, ilgtspējīgai pilsētvides plānošanai un lokālajam tūrismam.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss