Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Pilsētas apsildes sistēmas ilgtspējīga pārvaldība saskaņā ar ES paketi Fit for 55: metodoloģijas un rīka izpēte un izstrāde

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0108

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Ģirts Karnītis       girts.karnitis@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Kopsavilkums

Paketes Fit for 55 uzstādīto klimata mērķu sasniegšanai, būs jāīsteno ilgtermiņa programmas, kas ietver liela apoma ēku, kā arī centralizēto un vietējo siltuma ražošanas, pārvades un sadales sistēmu renovāciju arī pēc 2030.g.: 1) balansējot klimata prasības ar ekonomikas un enerģētikas ilgtspēju teritorijā; 2) aptverot valsts, pašvaldību un privātā īpašumā esošu infrastruktūru; 3) apvienojot daudzus projektus; 4) elastīgi ievērojot pieejamās finansēšanas prasības. Šī pētījuma projekta teorētiskās daļas mērķis ir izpētīt un izstrādāt metodoloģiju pilsētas apsildes sistēmas un tās renovāciju programmu pārvaldībai, kas ļaus ātri un viegli jau pirmsprojekta stadijā analizēt projektu variantus, to efektivitāti, kopējās pilsētas apsildes sistēmas ieguvumus un iespaidu uz teritorijas ilgtspējīgas attīstības perspektīvu. Metodoloģijas pielietošanai tiks izstrādāts lietošanā vienkāršs, atvērtas pieejas rīks, kas ļaus objektīvi un pietiekami precīzi novērtēt projektu variantos sasniedzamos: 1) siltuma patēriņa un primārās enerģijas ietaupījumu; 2) CO2 emisiju samazinājumu; 3) apkures izmaksu izmaiņas; 4) veicamās investīcijas. Pašreizējā nepieciešamība pēc līdzīga rīka un tādu neesamība parāda pētījuma aktualitāti; mērķa sasniegšana būs nopietna zinātniska novitāte vadības zinātnē. Praktiskajā daļā tiks izveidots prototips vienai Latvijas pašvaldībai. Rezultāti būs pieejami pašvaldībām, valsts iestādēm un sabiedrībai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss