Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība       

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0078

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Juris Urtāns       

Projektu īsteno

Latvijas Kultūras akadēmija         

Zinātnes nozare

Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes; Vēsture un arheoloģija

Kopsavilkums

Pilskalni ir vizuāli visnozīmīgākais Latvijas arheoloģisko pieminekļu veids, kam ir ne tikai zinātniska nozīme kā arheoloģiskajiem izpētes objektiem, bet arī nozīme kultūrvēsturiskajā ainavā, lokālās identitātes un nacionālās pašapziņas veidošanā, tās attīstībā un stiprināšanā, tūrisma produktu veidošanā. 2018.-2020.gadā un, domājams, arī 2021.gadā, pateicoties LIDAR datu publiskai pieejamībai, ir notikusi un turpinās sprādzienveidīga pilskalnu jaunatklāšana, īpaši Latvijas A daļā. Patlaban kā jaunatklāti verificēti ap 40 pilskalnu. Projekta mērķis, turpinot un intensificējot kā lauku pētījumus, tā arī iegūto datu apstrādi un apkopošanu, ir iespējami ātrāk iekļaut šos jaunatklājumu Latvijas un Baltijas reģiona kultūrvides apritē. Lai to izdarītu, paredzēts veikt jaunatklāto pilskalnu apsekošanu un apkopot informāciju par jaunatklātajiem pilskalniem zinātniskā publikācijā – monogrāfijā, nodrošinot šī materiāla turpmāku plašu un daudzpusīgu izmantošanu. Līdztekus paredzēts publicēt vismaz vienu rakstu par jaunatklāto pilskalnu vietu un ietekmi Latvijas vēstures kopējā izpratnē, noteikt jaunatklāto pilskalnu uztvērumu un nozīmi lokālajās kopienās. Tāpat paredzēts sagatavot dokumentāciju jaunatklāto pilskalnu potenciālai iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss