Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0354

Finansējums

299340 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Andersons

Projektu īsteno:

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Zinātnes nozare

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Kopsavilkums

Dažādu savstarpēji papildinošu pētījumu virzienu sinerģija projektā PURGE, ļaus izstrādāt augsti efektīvu cietā putupoliuretāna (PPU) siltumizolāciju ar ilgu kalpošanas laiku. Projekta PURGE mērķis ir izpētīt zema globālās sasilšanas potenciāla uzputošanās aģentu migrāciju caur no atjaunojamajām izejvielām iegūtu PPU polimēra matricu un noteikt matricas parametrus, kas ietekmē gāzu caurlaidību. Dotā PURGE projekta oriģinalitāte un inovācija ir tā, ka no atjaunojamām izejvielām tiks iegūts PPU, kas uzputots ar jaunākās paaudzes uzputošanās aģentiem un iegūtajam materiālam tiks izvērtēta siltumizolētspējas novecošanās. Projekta gaitā tiks uzkrāta zināšanu bāze, lai kombinējot atjaunojamās un reciklējamās izejvielas, būtu iespējams izveidot siltumizolācijas materiālu, kas ilgā laika periodā nezaudē savas īpašības.

Tas radīs iespēju izstrādāt stabilu siltumizolācijas materiālu būvniecībai, kā arī saldētavu un ledusskapju industrijai, kas kalpo ilgtermiņā. Kā arī iegūtās zināšanas un pieredze, ļaus izstrādāt matemātisku modeli, ar kuru raksturot potenciālo PPU, tādējādi paredzot tā siltumizolētspēju ilgā laika periodā, neveicot daudzus ilgstošus, monotonus testus.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss