Statuss:
Īstenošanā
noslifactory-3gkyK1eDbbU-unsplash-scaled-e1602689038771-2048x1366.jpg

Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0062

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Dzintra Atstāja

RSU@rsu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Banku augstskolu

Zinātnes nozare

Sociālās zinātnes

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir radīt teorētisko un praktisko bāzi Quadruple Helix koncepcijā (QHC) balstītam nākamās paaudzes PPP (publiskās un privātās partnerības) modelim -S4P, lai efektīvāk nodrošinātu publiskos pakalpojumus vai infrastruktūru, izmantojot ne tikai valsts vai uzņēmumu, bet arī sabiedrības un zinātnes resursus. Šis modelis uzlabos esošo “publiskās privātās partnerības” (3P) praksi un veicinās proaktīvu sabiedrības iesaisti, lai veicinātu efektīvāku un ilgtspējīgu visu iesaistīto pušu resursu plūsmu. Aprites ekonomikā, kas šobrīd ir īpaši aktuāls jautājums, pamazām tiek ieviesta prakse sabiedrību iesaistošu sadarbības modeļu darbībai, piemēram, depozītu sistēma, dalīšanās ekonomika, kur sabiedrība ir tikpat nozīmīgs partneris kā biznesa un puliskās pārvaldes pārstāvji.

Taču pašlaik pietrūkst ekonomiski, praktiski un juridiski piemērojamas metodikas un instrumentu 4P sadarbības modeļa īstenošanai. Tam ir vajadzīgas jaunas pārvaldības pieejas, aprites biznesa modeļu inovācijas (ABMI) un izmaiņas sabiedrības uztverē saistībā ar tās lomu vērtības radīšanā, piedāvājumā un uzkrāšanā. Šis projekts novērsīs šo plaisu, starpdisciplināri apvienojot “3P”, “ABMI” un sabiedrības iesaistes pieejas no juridiskās, ekonomiskās un biznesa vadības prakses, kā rezultātā veidojot zinātību uz QHC balstītu sadarbības modeļu veidošanā, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"