Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sēru saturošu fluormetilēngrupas pārneses reaģentu potenciāla izpēte

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0258

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Veliks

Projektu īsteno:

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Vienkāršākais no F-C saiti saturošajiem būvblokiem ir fluorkarbēns (CHF:). Tieša šo reaģētspējīgo daļiņu iegūšana ir apgrūtināta zemās stabilitātes un reaģentu pieejamības dēļ. Šobrīd fluorkarbēna un fluorkarbenoīdu ķīmijai pārsvarā tiek pielietoti gaistoši un videi nedraudzīgi CHFX2 tipa freoni, piemēram, lai iegūtu fluorciklopropāna atvasinājumus. Alternatīvi, bet ar ierobežotu substrātu klāstu, literatūrā ir zināmi fluorēti sulfoksimīni. Mēs nesen izpētījām, ka fluormetilsulfonija sāļi var tikt efektīvi pielietoti CHF: daļiņu ģenerēšanai, kas norit caur fluormetilsulfonija ilīdu. Šajā projektā mēs vēlamies izpētīt fluormetilsulfonija sāļu potenciālu fluormetilēngrupas pārnesei. Tādējādi, šī projekta mērķis ir izpētīt fluormetilsulfonija sāļu potenciālu fluormetilēngrupas pārnesei un attīstīt efektīvākus reaģentus. Tas tiks panākts: 1) Radot plašu zināšanu bāzi par fluormetilsulfonija sāļu reaģētspēju un īpašībām; 2) izstrādājot jaunus sintēzes ceļus fluormetilsulfonija sāļu iegūšanai; 3) izstrādājot jaunas sintēzes metodes.

Projekta rezultātā tiks iegūts apjomīgs pētījums par fluormetilsulfonija sāļiem fluormetilēngrupas pārnesei, kas ļautu iegūt efektīvākus reaģentus paredzētiem mērķiem.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss