sharon-mccutcheon-om4O_x_qWD8-unsplash-2048x1365.jpg

Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940)

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0215

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Māra Grudule

eva.eglaja@lulfmi.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

Humanitārās un mākslas zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas sieviešu vēstures starpdisciplinārajā pētniecībā, pētot sieviešu pārstāvniecību Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940) no dažādiem skatu punktiem – politikas, izglītības, sociālā aktīvisma, literatūras un mākslas zinātnes nozarēm; izmantojot kombinētu metodoloģisko pieeju, apvienojot kvalitatīvus pētījumus un starpdisciplinārus humanitāro zinātņu rīkus un metodes, projekta mērķis ir sekmēt humanitāro zinātņu pielietojumu [auto]biogrāfiskajā pētniecībā un zināšanu pārnesē.

Projekts sniegs teorētisku izpratni par sieviešu pārstāvniecību Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940); izveidotais biogrāfisko datu korpuss nodrošinās pamatu jauniem pētījumiem un starptautiskās sadarbības iespējām; projekta īstenošana veicinās humanitāro zinātņu attīstību Latvijā; projekta pētnieciskā grupa paplašinās savas zināšanas starpdisciplinārā pētniecības jomā.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss