Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku (SET4LOW)

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0191

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Gatis Bažbauers

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte         

Zinātnes nozare

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

Globālā sasilšana kļūst arvien aktuālāka problēma, un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju atdalīšana no saimnieciskās darbības izaugsmes ir viena no lielākajām mūsu sabiedrības problēmām. Enerģētikas nozare ir viens no galvenajiem piesārņojošajiem avotiem. Mūsu panākumi SEG emisiju samazināšanā ir atkarīgi no individuāliem un kolektīviem lēmumiem. Šie lēmumi ir atkarīgi no diviem svarīgiem faktoriem: mūsu spējas izprast socio-tehniskās enerģijas pārejas sarežģīto dinamiku un šo zināšanu izplatīšana iesaistīto pušu, lēmumu pieņēmēju un plašas sabiedrības vidū. Šā projekta galvenais mērķis ir izstrādāt sistēmdinamikā balstītu interaktīvu mācību platformu – datorsimulatoru, lai pētītu un mācītos par dinamiku, kas saistīta ar pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku. Projekta konkrētie mērķi: 1) reproducēt reālo sistēmu un izveidot sistēmas pamatstruktūru, pamatojoties uz četriem savstarpēji saistītiem sektoriem: tehnoloģijām, patērētājiem, institucionālo kapacitāti un uzņēmējdarbības modeļiem, 2) izprast spēkus un atgriezeniskās saites, kas ir enerģētikas sistēmas struktūras sastāvdaļa, 3) pētīt ietekmīgākos spēka pielikšanas punktus un 4) radīt atvērtas pieejas, uz tīmekli balstītu daudzspēlētāju enerģijas pārejas simulatoru, lai iesaistītās puses labāk izprastu enerģētikas pārejas dinamiku uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku. Sistēmdinamikas modelis un tīmekļa platforma tiks veidota un pārbaudīta, izmantojot modeļu veidošanas sesijas grupās un darba seminārus.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurs