Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos: viendzimuma seksuālo subkultūru prakses Padomju Latvijā, 1954-1991

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0167

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Ineta Lipša          ineta.lipsa@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas par seksualitātes un sociālās kontroles vēsturi, izpētes centrā nostādot viendzimuma seksuālās subkultūras un pētot prakses, ko pielietoja homoseksuāļi, reaģējot uz valsts iestāžu īstenoto uzraudzību padomju Latvijā pēc-staļinisma un vēlā padomju sociālisma periodā (1954-1991). Izpēte tiks balstīta uz: (1) arhīva dokumentiem - tautas tiesās iztiesāto krimināllietu spriedumiem un krimināllietām, (2) homoseksuāļa dienasgrāmatu, kas rakstīta no 1927.-1996. gadam, (3) uz 30 padziļinātām un daļēji strukturētām homoseksuāļu un ne-homoseksuāļu intervijām, ko ierakstīs projekta komanda, pielietojot mutvārdu vēstures metodoloģiju. Projekta uzdevumi: 1) izpētīt, kā izpaudās mijiedarbība starp valsts iestāžu uzraudzības praksēm pār vīriešiem homoseksuāļiem un vīriešu viendzimuma seksuālajām subkultūrām; 2) izpētīt sieviešu viendzimuma seksuālo subkultūru prakses, 3) analizēt pētāmā perioda laikabiedru zināšanas un priekšstatus par valsts iestāžu uzraudzības praksēm un viendzimuma seksuālajām subkultūrām. Rezultātā 1) tiks (re)konstruētas viendzimuma seksuālajām subkultūrām piederīgo iedzīvotāju pieredzes, kādas tās izveidojās padomju sociālās kontroles sistēmā, 2) tiks radīta pirmā mutvārdu vēstures avotu kolekcija Latvijā ar fokusu uz homoseksuāļu pieredzēm, 3) jaunās zināšanas veicinās homoseksuāļu pagātnes iekļaušanu Latvijas vēsturē un pievienos Latvijas gadījumu padomju viendzimuma seksuālo subkultūru vēstures globālajam naratīvam.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss