Statuss:
Īstenošanā
bekky-bekks-ZiG6GmNlfeI-unsplash-2048x1365.jpg

Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0256

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Andra Blumberga

ruta.vanaga@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Sociālās zinātnes

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Lai sasniegtu ambiciozos klimata mērķus, jaunie enerģijas piegādes un patēriņa veidi prasa dziļas strukturālas pārmaiņas enerģētikā. Tehnoloģiskā pieeja globālo klimata problēmu risināšanai ir tikai daļa no kopuma. Lai nodrošinātu energoefektivitātes tehnoloģiju izplatību, pētījumi enerģētikā jāpapildina ar sociālo zinātņu perspektīvu, kas analizē motivāciju un lēmumu pieņemšanas struktūru, pamatojoties uz tradīcijām, vērtībām, ieradumiem, attieksmēm un uzskatiem. Ir jāmaina veids, kā politikas veidotāji uztver cilvēkus – no pasīvām vienībām, kurām piemērot politiku, uz aktīvām figūrām, kas piedalās enerģētiskajā pārejā uz oglekļa mazietilpīgu sabiedrību. Projekta priekšlikums ir izstrādāt politikas simulācijas instrumentu politikas veidotājiem, kas ļauj izvērtēt alternatīvu biznesa modeļu ieviešanu, enerģijas kopienu izveidei, ņemot vērā dažādus psiholoģiskos un sociālos uzvedības aspektus maza mēroga kooperatīvās enerģijas sistēmās.

Sistēmdinamikas modeļi sarežģītām sistēmām palīdz atšķetināt sarežģītas problēmas. Projektā izstrādātās viena un vairāku spēlētāju spēles dinamisko lēmumu pieņemšanas procesu izpētei atspoguļos kompromisus kopienas mēroga atjaunojamās enerģijas sistēmām un energoefektivitātes pasākumiem un parādīs, kā maksimāli palielināt AER ražošanu un samazināt enerģijas patēriņu, iesaistot patērētājus un modelējot šīs iespējas vienlaikus. Izstrādātais modelis palīdzēs mazināt oglekļa neitralitātes plaisu, izmantojot sociāli – tehnoloģisku pāreju enerģētikā.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"