Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Value (trans)formation in uncertain times: social cohesion and neoliberal ethos in Latvia

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0068

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Inese Šūpule      

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Socioloģija un sociālais darbs

Kopsavilkums

Daudzas problēmas, ar kurām šodien saskaras Eiropa, sakņojas sabiedrības vērtībās. Šis projekts cenšas novērst vairākus iepriekšējo pētījumu trūkumus un sniegt labāku izpratni par vērtību avotiem. Pirmkārt, pētījums sniegs svaigus salīdzinošus šķērsgriezuma datus par vērtībām Latvijā. Lai arī vērtības parasti tiek analizētas nacionālā līmenī, šī pētījuma mērķis ir izgaismot atšķirības starp dažādām etniskajām grupām Latvijā, kā arī atrast kopīgās, visus Latvijas iedzīvotājus vienojošās tēmas. Pētījums rūpīgi testēs makro-kultūras teoriju, kas līdz šim dominējušas vērtību izpētē, pieņēmumus, ka daudzas postkomunistisko valstu problēmas, piemēram, atbalsts populistiski galēji labējai ideoloģijai, ekoloģisko vērtību neievērošana, paļaušanās uz valsti pretstatā personiskajai atbildībai, kā arī zemais uzticēšanās līmenis ir saistīts ar socializāciju vecā komunistiskā režīma vērtībās, un ka modernizācija un demokratizācija ir veicinājusi radošumu, atvērtību un toleranci sabiedrībā. Projekts sasniegs savus mērķus, apkopojot jaunus datus, izmantojot jaunākās pētījumu metodes un komandas locekļu savstarpēji papildinošo pieredzi.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss