Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0363

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Ruta Vanaga

Projektu īsteno:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Kopsavilkums

Viedo tehnoloģiju un pašmācošu algoritmu laikmetā tradicionālajām ēkas norobežojošajām konstrukcijām joprojām ir statiskas īpašības, tās nespēj pielāgoties mainīgajiem iekštelpu/āra apstākļiem. Inovatīvi, konceptuāli jauni norobežojošo konstrukciju risinājumi, kas var aktīvi piedalīties ēkas enerģijas bilancē, būtu izrāviens ēku energoefektivitātes jomā. Pētījuma mērķis ir izveidot viedo fasādi saules enerģijas uzkrāšanai, kas var uztvert, uzkrāt un atbrīvot saules enerģiju, daļēji vai pilnībā sedzot apkurei nepieciešamo enerģiju, tādējādi samazinot ēkas ietekmi uz klimata izmaiņām. Piedāvātajā modulī tiks apvienotas modernākās tehnoloģijas – fāzu pārejas materiāls, Freneļa lēca, uzlabotie izolācijas materiāli un dinamiskās sastāvdaļas. Iepriekšējos projektos, izmantojot biomimētisko pieeju, izstrādātais pamatmodulis, demonstrē uzlādes/izlādes īpašības. Izstrādātajai sistēmai pievienojot dinamiskas komponentes, piedāvātā tehnoloģija demonstrēs video tehnoloģiju īpašības. Pētījumā tiks apvienotas divas metodes – eksperimentāli testi mākslīgā vidē un reālos klimatiskos apstākļos, lai pārbaudītu fasādes moduļa uzlaboto dizainu; un matemātiskā modelēšana, kas apstiprināta ar eksperimentālajiem datiem.

Projektā tiks gūtas jaunas zinātniskās atziņas par nākotnes tehnoloģijām – dinamiskām ēkas sastāvdaļām, kas nodrošina saules enerģijas uzkrāšanu, un to spējām samazināt apkures pieprasījumu, tādējādi veicinot nacionālo un globālo energoefektivitātes mērķiem sasniegšanu.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss