mikael-frivold-lNLXmJ3hsoE-unsplash-scaled-e1602675912960-2048x1366.jpg

Viedais bioloģijas speciālās leksikas informācijas sistēmu komplekss lingvistiskās daudzveidības pētniecībai un saglabāšanai

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0179

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Silga Sviķe

silga.svike@venta.lv

Projektu īsteno

Ventspils Augstskola sadarbībā ar Dārzkopības institūtu

Zinātnes nozare

Humanitārās un mākslas zinātnes

Kopsavilkums

Lingvistiskā daudzveidība ir ļoti būtiska kultūras vērtība, taču aprēķināts kā līdz gadsimta beigām izmirs 50–60 % valodu, īpaši mazajās populācijās. Tā kā latviešu valoda ir dzimtā valoda ~ 1,5 miljoniem cilvēku, būtu veicami mērķtiecīgi pasākumi, lai apkopotu, uzkrātu, saglabātu un popularizētu šo valodas mantojumu. Atbilstošas viedās IT skaitļošanas tehnikas izmantošana varēs nodrošināt valodas mantojuma apkopošanu un uzkrāšanu, kā arī tas būs pamats nozīmīgu lingvistisko pētījumu veikšanai. Būtiski ir veidot tehniskus risinājumus, kas būtu piemēroti pētniecības rīki tieši valodniecībā, jo īpaši – veicot salīdzinošos un starpvalodu, arī terminoloģijas pētījumus. Atbilstošu un daudzveidīgi izmantojamu elektronisko rīku un datubāzu trūkums kavē lietišķās pētniecības attīstību salīdzinošajā valodniecībā, jo īpaši – pētot lingvistiskās un terminoloģiskās izmaiņas noteiktā laika posmā.

Daudzi pētnieki nereti veido paši savas datu glabāšanas datnes (Excel utt.), lai apkopotu vēsturisko informāciju valodas materiāla diahronisku un statistisku pētījumu veikšanai. Taču valodnieki un terminologi nav programmētāji un nevar izveidot augstas kvalitātes interaktīvas datubāzes, lai apmierinātu visas vajadzības. Projekta rezultātā būs radīts viedo IT risinājums – inovatīva un interaktīva atvērtās pieejas datubāzes pārvaldības sistēma lingvistiskajām un terminoloģijas vajadzībām un daudzfunkcionāliem pētījumu mērķiem ar datu glabāšanu un plašām statistikas / meklēšanas iespējām.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss