Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0441

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Aivars Vembris

Projektu īsteno:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Organiskajiem savienojumiem ir liels potenciāls gaismas pastiprināšanā un modulācijā sensoru (laboratorijas mikroshēmā, gāzes sensors) vai sakaru (gaismas avots, gaismas moduļi) jomā. Bet tas joprojām atrodas komercializācijas virzienā organisko savienojumu zemās stabilitātes vai efektivitātes, vai struktūras lieluma dēļ. Metāla nanodaļiņu vai nanostruktūru ieviešana organiskajā materiālā ir viens no iespējamiem risinājumiem iepriekš minētajām problēmām. Metāla nanostruktūru virsmas plazmas rezonanse uzlabo organisko savienojumu gaismas emisiju un modulācijas efektivitāti un var palielināt sistēmas jutīgumu. Šis fundamentālais projekts ir veltīts jaunu organisko savienojumu / metālu nanodaļiņu vai nanostruktūru sistēmu izstrādei un izpētei, lai uzlabotu, gaismas pastiprināšanas un modulācijas, īpašības sarkanā un infrasarkanā spektrālajā reģionā.

Projekts ilgs trīs gadus, kura laikā pirmajā gadā tiks veikta metāla nanodaļiņu sintēze un metālu nanostrukturēšana. Organisko savienojumu / nanodaļiņu sistēmu sagatavošanai tiks izvēlētas vispiemērotākās nanodaļiņas/nanostruktūras. Sistēmas tiks vērtētas pēc optisko īpašību mērījumiem. Labākās no sistēmām tiks izmantotas, lai izmērītu gaismas pastiprināšanas vai modulācijas īpašības. Iegūtās zināšanas par metāla nanodaļiņu / nanostruktūru un organisko savienojumu mijiedarbību būs viens no projekta rezultātiem.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss