Ekspertīze

Paziņojums

5-07-2018

Nākamā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 2018.gada 10. jūlijā, plkst. 10.00 Izglītības un Zinātnes ministrijas Lielā zālē (2. stāvs, Vaļņu iela 2, Rīga).

Darba kārtība:

1. FLPP 2018. gada 1. konkursa projektu izvērtēšanas rezultāti.  
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. Lēmuma par projektu atbalstīšanu, atbalstīšanu un finansēšanu, kā arī neatbalstīšanu pieņemšana.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

3. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.


2018. gada otrā FLPP konkursa izvērtēšanas pārskats

20-02-2019

Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir sastādījusi pārskatu par izvērtēšanu un tās rezultātiem 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursā.

Konkurss uzsākās 2018. gada jūlijā un noslēdzās 2018. gada novembrī. Informāciju par konkursā iesniegtajiem projektiem skatīt šeit, savukārt konkursa rezultātā finansēto projektu sarakstu skatīt šeit.

Pedējā atjaunošana 22-02-2019
Lasīt tālāk...

FLPP izvērtēšanas progress

22-06-2018

LZP informē par projektu izvērtēšanas gaitu. Tabulā zemāk var redzēt konsolidēti izvērtēto projektu iesniegumu skaitu pa zinātņu nozaru grupām, kā arī kvalitātes slieksni sasniegušo un nesasniegušo projektu iesniegumu skaitu.

Pedējā atjaunošana 29-06-2018
Lasīt tālāk...

LZP 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa rezultāti

5-11-2018

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka š.g. 2. novembrī LZP pieņēma lēmumu par 2018. gada otrajā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā iesniegto projektu iesniegumu:

1.       atbalstīšanu
2.       atbalstīšanu un finansēšanu
3.       neatbalstīšanu

Lasīt tālāk...

Paziņojums

15-06-2018

Nākamā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 2018.gada 21. jūnijā, plkst. 14.00 Izglītības un Zinātnes ministrijas Lielā zālē (2. stāvs, Vaļņu iela 2, Rīga).

Darba kārtība:

1. Par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm, un to lietojumu.
Ziņo: IZM pārstāvis D. Stepanovs

2. 2018. gada LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa 1. uzsaukuma izvērtēšanās gaita un gatavošanā konkursa 2. uzsaukuma izsludināšanai.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

3. Informācija par LZP vadības līdzdalību Zinātniskās darbības likuma grozījumu, saistītu ar Valsts pētījumu programmām, apspriešanā.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

4. Iekšējo noteikumu "Latvijas Zinātnes padomes lēmumu pieņemšanas kārtība" apstiprināšana.
Ziņo: LZP referents I.Kreišmanis.

5. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
Ziņo: ZEK pārstāvis.

6. Dažādi.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.


Pedējā atjaunošana 21-06-2018