Starptautiskā sadarbība

Paziņojums

6-01-2010

Sakarā ar to, ka 2010.gadā nav paredzēts finansējums starptautiskās zinātniskās sadarbības pasākumiem, tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par atbalstu konferenču organizēšanai, iestāžu biedru maksai starptautiskās apvienībās un dalību maksai starptautiskās konferencēs.

LZP ZSKK