ES 7.Ietvarprogramma

INNOVAGE Noslēguma forums

12-11-2015

2015. gada 14. oktobrī 7. Ietvarprogrammas projekts INNOVAGE (Nr 306058) rīkoja noslēguma forumu Briselē. Forumā tika parādīti ieguvumi no projekta realizācijas - izveidota globālas nozīmes sociālo inovāciju datu bāze ar 150 sociālām inovācijām, kas iekļauta sociālo inovāciju portālā. Visas aprakstītās un neatkarīgi izvērtētās sociālās inovācijas veicina aktīvu un veselīgu novecošanos.

Forumā ar prezentāciju "Sociālā inovācija jaunajās dalībvalstīs" uzstājās LZP pārstāvis, asoc. prof. U. Berķis. Latviju forumā pārstāvēja reprezentatīva komanda: zinātnieki, praktiķi, jaunie pētnieki.

Foruma materiāli:

http://www.innovage.group.shef.ac.uk/events/2015/10/23/conference/

Sociālo inovāciju portāls: http://www.innovage.group.shef.ac.uk/european-si-for-hle/

ES 7. Ietvarprogrammas projekts INNOVAGE 2

2-10-2014

Rīgā, 2014.g. 25.septembrī norisinājās ES 7.Ietvarprogrammas projekta „Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing" - INNOVAGE 2. forums.

Projekta INNOVAGE (2012.-2015., Nr.306058) mērķis ir veiksmīgāko sociālo inovāciju noteikšana un atbalsts to ieviešanai, reaģējot uz sabiedrības novecošanās izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Projekta rezultāti būs ieguldījums pirmās ES Inovāciju partnerības „Aktīva un veselīga novecošanās" (EIP AHA) realizācijā. Projekta koordinators - Šefīldas universitāte. Latvijas puses partneris projektā INNOVAGE ir Latvijas Zinātnes padome, projekta vadītāja - profesore I. Ozolanta.

Pedējā atjaunošana 4-01-2016
Lasīt tālāk...

INNOVAGE

30-07-2013

„Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing" - sociālās inovācijas, kuras veicina aktīvu un veselīgu novecošanos

Stratēģijas Europa2020 ietvaros tiek realizētas septiņas pamatiniciatīvas, viena no tām - Inovāciju Savienība. Galvenais instruments tās īstenošanai - Ietvara programmas (FP7, Horizon2020) un caurviju organizatoriskās formas, tādas kā Eiropas inovācijas partnerības. „Aktīva un veselīga novecošanās" ir Eiropas Inovācijas partnerība ar skaidri definētu mērķi - veselīgi nodzīvoto gadu skaita pieaugums par diviem gadiem laika periodā līdz 2020. gadam.

Pedējā atjaunošana 30-07-2013
Lasīt tālāk...

HEALTH-NCP-NET

15-09-2009
ES 7. Ietvarprogramma – Veselības (Health) prioritāte

Latvijas Zinātnes padome ir partneris projektā HEALTH-NCP-NET. Projekta koordinators – Instituto de Salud Carlos III, Spānija.

Projektā HEALTH-NCP-NET iesaistīti visi oficiāli nominētie Veselības prioritātes Nacionālie Kontaktpunkti 7. Ietvarprogrammā, kā arī kontaktpunkti starptautiskās sadarbības valstīs, tādējādi aptverot 39 valstis. Projekta ilgums ir 4 gadi.

Pedējā atjaunošana 15-09-2009
Lasīt tālāk...

ERA-AGE-EXT

15-09-2009
Eiropas pētnieciskā telpa (ERA) novecošanās jomā

ES 7. Ietvarprogramma – Veselības (Health) prioritāte

Latvijas Zinātnes padome ir partneris projektā ERA-AGE-EXT. Projekta koordinators – Šefīldas Universitāte, Apvienotā Karaliste.

Projekts ERA-AGE-EXT ir turpinājums vienam no vissvarīgākajiem iepriekšējās, 6. Ietvarprogrammas ERA-NET projektam ERA-AGE, kurā Latvija bija kā novērotājs. Projekta otrajā fāzē - ERA-AGE-EXT - Latvija LZP personā ir pilntiesīgs dalībnieks. Projekta ilgums ir 3 gadi.

Pedējā atjaunošana 15-09-2009
Lasīt tālāk...