Saites

16-11-2008

ZINĀTNISKĀS INSTITŪCIJAS

Fizikālās enerģētikas institūts

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Latvijas Valsts augļkopības institūts

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts

LU Cietvielu fizikas institūts

LU Bioloģijas institūts 

LU Filozofijas un socioloģijas institūts 

LU Fizikas institūts 

LU Latviešu valodas institūts 

LU Latvijas vēstures institūts 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 

LU Matemātikas un informātikas institūts 

LU Polimēru mehānikas institūts 

 

Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātnieku savienība

Latvijas Jauno Zinātnieku Apvienība

 

Latvijas Universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Liepājas Universitāte

Daugavpils Universitāte

MINISTRIJAS

Aizsardzības ministrija

Ārlietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Zemkopības ministrija

Pedējā atjaunošana 7-09-2012