LZP informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu

3-08-2009

Lai informētu sabiedrību par valsts budžeta izdevumiem, ietaupījumiem un budžeta veidošanas laikā pieņemtajiem lēmumiem, Latvijas Zinātnes padome, izpildot Ministru prezidenta Valda Dombrovska rezolūciju, sagatavojusi informāciju par tās budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu.

LZP informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu (pdf)

Pedējā atjaunošana 3-08-2009

PAR MUMS

15-11-2008
LZAaugstceltne1.jpg 

Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir izveidota ar Ministru Padomes 03.07.1990. lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu”, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

Saskaņā ar „Zinātniskās darbības likuma" 14. pantu LZP ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. LZP darbojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. 9. maijā apstiprinātiem noteikumiem Nr. 383 „Latvijas Zinātnes padomes nolikums”. Atbilstoši minētajam nolikumam LZP ir šādi uzdevumi:

 
Pedējā atjaunošana 24-04-2009
Lasīt tālāk...