Nr. 1-1-1, 12.01.2009, Par grozījumu LZP 01.12.2008.g. lēmumam Nr. 12-1-1

6-03-2009

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-1-1

Rīgā, 12.01.2009.

Par grozījumu LZP 01.12.2008.g.
lēmumam Nr. 12-1-1

Sakarā ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanai 2009.g. Latvijas Zinātnes padome nolemj noteikt minimālo projekta finansējumu 2009.g. Humanitāro un sociālo zinātņu komisijā 3 000 LVL apmērā.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns


Pedējā atjaunošana 11-02-2010