Nr. 1-1-2, 12.01.2009, Par LZP fundamentālo un lietišķo projektu finansēšanu 2009.gadā

9-03-2009

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-1-2

Rīgā, 2009.gada 12.janvārī

Par LZP fundamentālo un lietišķo projektu finansēšanu 2009.gadā

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju priekšlikumus fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (starpnozaru projektu un grantu) finansējumam 2009.gadā (1.pielikums) ar noteikumu, ka ir izpildītas LZP 1.12.2008. lēmuma Nr. 12-1-1 un LZP 12.01.2009. lēmuma Nr. 1-1-1 prasības.

2. Finansēšanai akceptēto fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanu atbilstoši 1.pielikumam finansēt tikai vienu – 2009.gadu.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks J.Jansons


Pedējā atjaunošana 11-02-2010