Nr. 13-1-2, 29.12.2008

9-03-2009

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 13-1-2

 

Rīgā, 2008.g. 29. decembrī

Par LZP finansējumu
zinātniskās darbības
nodrošināšanai 2009. gadā

1.2. Latvijas Zinātnes padome nolemj lūgt LR Izglītības un zinātnes ministriju atbalstīt Latvijas Zinātnes padomes finansējuma sadali zinātniskās darbības nodrošināšanai 2009. gadā par kopsummu Ls 4 391 900 saskaņā ar tab.1.

Tab.1.

Finansējuma objekts

Summa 2009.g.
(Ls)

1. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

2 785 700

2. Sadarbības projekti

1 368 400

2. LZP finansēto fundamentālo un lietišķo projektu ekspertīzes un LZP ekspertu komisiju darbības nodrošinājums

115 200

3. LZP atbalsts starptautiskai sadarbībai

122 600

Kopā:

4 391 900

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns


Pedējā atjaunošana 9-03-2009