Nr. 2-4-1, 10.03.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

20-03-2009

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-4-1

 

Rīgā, 2009.gada 10.martā

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

1. Dabaszinātnes un matemātika

1.

Dmitrijs

Docenko

Dr.rer.nat.

1.1.2.

Astrofizika un fundamentālā astronomija

LU

2.

Vjačeslavs

Kaščejevs

Dr.phys.

1.1.3.

Teorētiskā fizika

LU CFI

1.1.1.

Cietvielu fizika

3.

Aleksejs

Kataševs

Dr.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, kondensētās vides fizika, materiālu fizika, tehniskā fizika

RTU

1.1.2.

Optika, lāzeru fizika un spektroskopija, medicīnas fizika, ķīmiskā fizika, atomu un molekulu fizika

4.

Ilga

Misāne

Dr.biol.

1.3.1.

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

A/S „Grindeks”

5.

Ilmārs

Stonāns

Dr.med.

1.3.1.

Organiskā ķīmija, medicīnas ķīmija

A/S „Grindeks”

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes

6.

Jānis

Ancāns

Dr.biol.

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

LU

7.

Vizma

Nikolajeva

Dr.biol.

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

LU

8.

Pāvels

Semjonovs

Dr.biol.

3.1.4.

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 10.martam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010