Nr. 3-3-1, 21.04.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

23-04-2009

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-3-1

 

Rīgā, 2009.gada 21.aprīlī.

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

1. Dabaszinātnes un matemātika

1.

Mihails

Gorskis

Dr.paed.

1.3.

Ķīmijas didaktika

DU

2.

Aira Aija

Krūmiņa

Dr.chem.

1.3.

Ķīmijas didaktika

LU

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes

3.

Una

Riekstiņa

Dr.biol.

3.1.3.

Molekulārā bioloģija un virusoloģija

LU

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

4.

Gatis

Bažbauers

Dr.sc.ing.

4.3.

Vides zinātne

RTU

5.

Andra

Blumberga

Dr.sc.ing.

4.3.

Vides zinātne

RTU

6.

Marika

Rošā

Dr.sc.ing.

4.3.

Vides zinātne

RTU

7.

Pāvels

Semjonovs

Dr.biol.

4.5.

Pārtikas zinātne

LU

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

8.

Anita

Načisčione

Dr.philol.

5.1.2.

Valodniecība

LKA

5.1.3.

Literatūrzinātne un folkloristika

9.

Rūta

Muktupāvela

Dr.art.

5.1.3.

Literatūrzinātne un folkloristika

LKA

5.1.4.

Mākslas zinātnes

10.

Ritma

Rungule

Dr.sc.soc.

5.2.1.

Socioloģija

LU FSI

11.

Tatjana

Koķe

Dr.habil.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

LU

12.

Pēteris

Zvidriņš

Dr.habil.oec.

5.2.4.

Demogrāfija

LU

13.

Uldis

Ķinis

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

RSU

14.

Andrejs

Vilks

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

RSU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 21.aprīlim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns


Pedējā atjaunošana 11-02-2010