LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada maijā

27-04-2009

1. pielikums
LZP ZSKK 2009. gada
24. aprīļa lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada maijā

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Granta saņēmējs, izpildītājs

Biedra nauda
starptautiskā organizācijā

Grants

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Baiba Bela-Krūmiņa

Eiropas Sociologu asociācija

210

LU Bioloģijas institūts
Zigrīda Čudare

Bioloģiskās un integrētās kaitīgo augu un dzīvnieku kontroles starptautiskā organizācija, Globālā un Rietumu palearktiskā reģiona sekcija

245

RSU aģentūra „Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts“
Guna Feldmane

Starptautiskā pretvēža apvienība

400

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Ervīns Lukševičs

Starptautiskā Ģeoloģijas zinātņu savienība

400

LU Polimēru mehānikas institūts
Vitauts Tamužs

Starptautiskā teorētiskās un lietišķās mehānikas savienība

300

LU Medicīnas fakultāte
Tatjana Tračevska

Eiropas Klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību biedrība

50

2. Starptautisko konferenču organizēšana Latvijā

Nr.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Konferences nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

Rēzeknes Augstskola
E. Teirumnieks

7. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Vide. Tehnoloģija. Resursi"
Rēzekne, Latvija, 2009.06.25.–2009.06.27.

300

2.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Larisa Zaiceva

Starptautiska konference par modernām mācīšanas tehnoloģijām
Rīga, Latvija, 2009.07.14.–2009.07.18.

300

3.

Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs
Jānis Vandāns

2. starptautiskā konference-vasaras skola stresa uzvedības ģenētikā un neirozinātnēs
2009.05.22.-2009.05.29.

200

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Granta saņēmējs, izpildītājs

Konferences nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

Piezīmes

Rēzeknes Augstskola
Zigurds Mikainis

Starptautiskā konference "Making a difference - putting consumer citizenship into action"
Berlīne; Vācija; 2009.03.23.–2009.03.24.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu. Konference jau notikusi.

RTU Būvniecības fakultāte
Anna Ramata

5. Eiropas konference "Ekonomika un vadība enerģētikas industrijā"
Vilamūra; Portugāle; 2009.04.14.–2009.04.17.

200

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Jeļena Čirkova

Starpt. konf. "Adsorbcijas, porainības un adsorbcijas selektivitātes teorijas aktuālas problēmas”
Maskava; Krievija; 2009.04.20.–2009.04.24.

190

LU Bioloģijas fakultāte
Lelde Grantiņa

5. starptautiskā konference par Baltijas reģiona bioloģiskās daudzveidības izpēti un aizsardzību
Daugavpils; Latvija; 2009.04.22.–2009.04.24.

0

Konference Latvijā

Daugavpils universitāte
Arkādijs Ņeminuščijs

Starpt. konf. "Ego dokuments un literatūra: krievu rakstnieku memuāri"
Varšava; Polija; 2009.04.23.–2009.04.24.

35

LU Medicīnas fakultāte
Immanuels Taivans

Starpt. konf. Doktorantūras prasību standartizācija biomedicīnas un veselības zinātņu nozarēs
Orhusa; Dānija; 2009.04.23.–2009.04.25.

140

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Jānis Kloviņš

11. Eiropas Endokrinoloģijas kongress
Stambula; Turcija; 2009.04.25.–2009.04.29.

200

RSU Eiropas studiju fakultāte
Valters Ščerbinskis

99. Skandināvijas studiju veicināšanas biedrības konference
Madisona; ASV; 2009.04.30.–2009.05.02.

55

LU Botāniskais dārzs
Ārija Galeniece

2. starptautiskais simpozijs "Magnoliju dzimta"
Guandžo; Ķīna; 2009.05.05.–2009.05.08.

200

*

Rīgas Stradiņa universitāte
Baiba Lāce

Baltijas Bērnu neirologu asociācijas konference
Tartu; Igaunija; 2009.05.06.–2009.05.09.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu.

Rīgas Stradiņa universitāte
Inga Prane

10. simpozijs par biomateriāliem un mutes un sejas ķirurģijas bioinženieriju
Rīga; Latvija; 2009.05.07.–2009.05.10.

0

Konference Latvijā

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Ieva Rudzinska

Eiropas Skolotāju izglītības asociācijas konference "Mainīgā izglītība mainīgā sabiedrībā"
Klaipēda; Lietuva; 2009.05.07.–2009.05.09.

55

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Jeļena Zaščerinska

Eiropas Skolotāju izglītības asociācijas konference "Mainīgā izglītība mainīgā sabiedrībā"
Klaipēda; Lietuva; 2009.05.07.–2009.05.09.

55

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Olga Mutere

Augu biotehnoloģijas starptautiskais kongress
Ciego de Avila; Kuba; 2009.05.11.–2009.05.15.

140

*

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Silvija Strikauska

Augu biotehnoloģijas starptautiskais kongress
Ciego de Avila; Kuba; 2009.05.11.–2009.05.15.

140

*

LLU Meža fakultāte
Kārlis Dauge

15. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Cilvēces un dabas drošība"
Kauņa; Lietuva; 2009.05.13.–2009.05.15.

15

LLU Tehniskā fakultāte
Indulis Straume

Starptautiskā konference "Ekoloģija un lauksaimniecības tehnika"
Sanktpēterburga; Krievija; 2009.05.13.–2009.05.15.

35

*

LLU Tehniskā fakultāte
Andris Šnīders

Starptautiskā konference "Ekoloģija un lauksaimniecības tehnika"
Sanktpēterburga; Krievija; 2009.05.13.–2009.05.15.

35

*

SIA Baltijas Starptautiskā akadēmija
Jurijs Kočetkovs

10. starptautiskā konference "Matemātikas mācīšana: atskats vēsturē un perspektīvas"
Tallina; Igaunija; 2009.05.14.–2009.05.16.

0

BSA nav zinātnisko institūciju reģistrā

RTU Būvniecības fakultāte
Kristina Tihomirova

1. Austrumeiropas reģionālā ūdens sektora jauno zinātnieku konference
Minska; Baltkrievija; 2009.05.21.–2009.05.22.

70

*

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Pāvels Karabeško

8. starptautiskā zinātniskā konference "Tehnoloģijas lauksaimniecības attīstībai"
Jelgava; Latvija; 2009.05.28.–2009.05.29.

0

Konference Latvijā

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Tālis Paeglis

8. starptautiskā zinātniskā konference "Tehnoloģijas lauksaimniecības attīstībai"
Jelgava; Latvija; 2009.05.28.–2009.05.29.

0

Konference Latvijā

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Iveta Mežinska

5. starptautiskā konference "visaptverošā kvalitātes vadība - mūsdienīgas un inteliģentas metodes"
Belgrada; Serbija; 2009.06.01.–2009.06.04.

105

*

RSU Rehabilitācijas fakultāte
Lolita Cibule

Eiropas Bērnu nespējas akadēmijas 21. ikgadējā konference
Viļņa; Lietuva; 2009.06.03.–2009.06.06.

200

*

RSU Rehabilitācijas fakultāte
Andra Greitāne

Eiropas Bērnu nespējas akadēmijas 21. ikgadējā konference
Viļņa; Lietuva; 2009.06.03.–2009.06.06.

200

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Liāna Napalkova

13. starptautiskais simpozijs par informācijas vadības problēmām ražošanā
Maskava; Krievija; 2009.06.03.–2009.06.05.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu.

LU Medicīnas fakultāte
Nataļja Jakušenko

Eiropas anesteziologu asociācijas ikgadējais kongress
Milāna; Itālija; 2009.06.06.–2009.06.09.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu.

LU Bioloģijas institūts
Gunta Čekstere

2. starptautiskā ainavu un pilsētas dārzkopības konference
Boloņa; Itālija; 2009.06.08.–2009.06.13.

175

*

Fizikālās enerģētikas institūts
Igors Kaulačs

E-MRS 2009 Pavasara simpozijs
Strasbūra; Francija; 2009.06.08.–2009.06.12.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu.

Daugavpils universitāte
Sandra Meškova

Starptautiskā konference "Baltija kā civilizācijas identitāšu krustpunkts"
Kauņa; Lietuva; 2009.06.11.–2009.06.14.

70

*

LU Bioloģijas institūts
Anita Osvalde

Starptautiskā konference "Tehnoloģijas un pārvaldība ilgtspējīgas lauksaimniecības, agrosistēmu, mežkopības un drošības nodrošināšanai"
Regio Kalabrija; Itālija; 2009.06.17.–2009.06.19.

200

*

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Nadežda Kuņicina

20. starptautiskā konference daudzkritēriju lēmumu pieņemšanā
Čengdu; Ķīna; 2009.06.21.–2009.06.26.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu.

RTU
Anatolijs Ļevčenkovs

20. starptautiskā daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas konference
Čengdu; Ķīna; 2009.06.21.–2009.06.26.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Antons Patļins

20. starptautiskā konference par daudzkritēriju lēmumu pieņemšanu
Čengdu; Ķīna; 2009.06.21.–2009.06.26.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Aleksandrs Mičko

5. starptautiskā konference par difūzijas procesu kondensētās vielās un šķidrumos
Roma; Itālija; 2009.06.24.–2009.06.26.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu.

LU Bioloģijas fakultāte
Lelde Grantiņa

3. Eiropas Mikrobiologu kongress
Gēteborga; Vācija; 2009.06.28.–2009.07.02.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Sergejs Arhipovs

ExHFT 7. pasaules konference par eksperimentālo siltuma pārnesi, fluīdu mehāniku un termodinamiku
Krakova; Polija; 2009.06.28.–2009.07.03.

200

LU Teoloģijas fakultāte
Valts Apinis

Starptautiskā konference "Palestīna un Babilonija: divas vēlīnā antīkā laika jūdu kultūras un to saskarsmes"
Roma; Itālija; 2009.06.30.–2009.07.04.

35

*

Daugavpils universitāte
Jeļena Davidova

Starptautiskā konference "Mūzika skolas darbībā un tās izpausmes"
Tallina; Igaunija; 2009.07.01.–2009.07.04.

95

Liepājas universitāte
Linda Mackēviča

Eiropas asociācijas mūzikas mācībai skolās konference "Mūzika skolā un ārpus tās"
Tallina; Igaunija; 2009.07.01.–2009.07.04.

105

*

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Māris Knite

6. starptautiskā konference vadības, automātikas un robotikas informātikā
Milāna; Itālija; 2009.07.02.–2009.07.05.

0

Nav iesniegts pārskats par 2008. gadā saņemto atbalstu.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Maija Dambrova

Eiropas Bioķīmijas biedrību federācijas 34. kongress "Dzīvības molekulārās mijiedarbības"
Prāga; Čehija; 2009.07.04.–2009.07.09.

200

*

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Edgars Liepiņš

Eiropas Bioķīmijas biedrību federācijas 34. kongress "Dzīvības molekulārās mijiedarbības"
Prāga; Čehija; 2009.07.04.–2009.07.09.

200

*

RSU Farmācijas fakultāte
Jānis Kūka

Eiropas Bioķīmijas biedrību federācijas 34. kongress "Dzīvības molekulārās mijiedarbības"
Prāga; Čehija; 2009.07.04.–2009.07.09.

150

*

RSU Farmācijas fakultāte
Elīna Škapare

Eiropas Bioķīmijas biedrību federācijas 34. kongress "Dzīvības molekulārās mijiedarbības"
Prāga; Čehija; 2009.07.04.–2009.07.09.

155

*

RTU Būvniecības fakultāte
Miroslavs Veselovskis

16. starptautiskais skaņas un vibrācijas kongress
Krakova; Polija; 2009.07.05.–2009.07.09.

190

*

Daugavpils universitāte
Anita Pipere

11. Eiropas Psiholoģijas kongress
Oslo; Norvēģija; 2009.07.07.–2009.01.10.

135

*

Daugavpils universitāte
Irina Plotka

11. Eiropas Psiholoģijas kongress
Oslo; Norvēģija; 2009.07.07.–2009.07.10.

135

*

Daugavpils universitāte
Māra Vidnere

11. Eiropas Psiholoģijas kongress
Oslo; Norvēģija; 2009.07.07.–2009.07.10.

135

*

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Sandra Sebre

11. Eiropas Psiholoģijas kongress
Oslo; Norvēģija; 2009.07.07.–2009.07.10.

200

*

LU Kardioloģijas institūts
Evita Vaļēviča

11. Eiropas Psiholoģijas kongress
Oslo; Norvēģija; 2009.07.07.–2009.07.10.

200

*

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Olga Habarova

42. IUPAC kongress - Ķīmijas risinājumi
Glazgova; Lielbritānija; 2009.08.02.–2009.08.07.

100

*

LU Ķīmijas fakultāte
Valdis Kaļķis

17. Starptautiskās ergonomikas asociācijas kongress
Pekina; Ķīna; 2009.08.09.–2009.08.14.

200

*

Ventspils augstskola
Juris Freimanis

Starptautiskais simpozijs "Progress elektromagnētisma pētījumos"
Maskava; Krievija; 2009.08.18.–2009.08.21.

200

*

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Ingrīda Trups-Kalne

XIV Eiropas attīstības psiholoģijas konference
Viļņa; Lietuva; 2009.08.18.–2009.08.22.

160

*

Daugavpils universitāte
Ludmila Paņina

31. Eiropas Augstākās izglītības biedrības forums
Viļņa; Lietuva; 2009.08.23.–2009.08.26.

200

*

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Pēteris Zvidriņš

Starptautiskās iedzīvotāju izpētes savienības 26. konference
Marakeša; Maroka; 2009.09.27.–2009.10.02.

200

*

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Juris Krūmiņš

Starptautiskās iedzīvotāju izpētes savienības 26. konference
Marakeša; Maroka; 2009.09.29.–2009.10.02.

200

*

__________________________

* 20. marta sēdē izskatītie pieteikumi, kuriem finansējuma trūkuma dēļ tika atlikta izmaksa.

Pedējā atjaunošana 27-04-2009