Nr. 4-1-1, 12.05.2009, Par prioritārajiem zinātnes virzieniem

13-05-2009

 Latvijas Zinātnes padome

Lēmums Nr. 4-1-1

Rīgā, 2009.gada 12.maijā

Par prioritārajiem zinātnes virzieniem

Latvijas Zinātnes padome ierosina ņemt par pamatu šādus priekšlikumus prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.-2013.gadā:

1. Ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes un biomedicīnas tehnoloģijas.

2. Nanostrukturētie, daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas.

3. Atjaunojamo bioloģisko un enerģijas resursu un zemes dzīļu apguves

tehnoloģijas un produkti.

4. Informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas.

5. Latvijas vēstures, kultūras, valodas un dabas ekobioloģiskie pētījumi.

6. Sabiedrības sociālās, tiesiskās un ekonomiskās attīstības procesu analīze.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns


Pedējā atjaunošana 11-02-2010