Nr. 4-2-1, 12.05.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

13-05-2009

 Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-1

Rīgā, 2009.gada 12.maijā.

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

1.

Jānis

Sīlis

Dr.philol.

5.1.2.

Valodniecība

VentA

2.

Maija

Burima

Dr.philol.

5.1.3.

Literatūrzinātne un folkloristika

DU

3.

Fjodors

Fjodorovs

Dr.habil.philol.

5.1.3.

Literatūrzinātne un folkloristika

DU

4.

Juris Andrejs

Kastiņš

Dr.habil.philol.

5.1.3.

Literatūrzinātne un folkloristika

LU

5.

Ojārs

Lāms

Dr.philol.

5.1.3.

Literatūrzinātne un folkloristika

LU

6.

Sandra

Meškova

Dr.philol.

5.1.3.

Literatūrzinātne un folkloristika

DU

7.

Rudīte

Andersone

Dr.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

LU

8.

Dainuvīte

Blūma

Dr.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

LU

9.

Zoja

Čehlova

Dr.habil.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

LU

10.

Rasma

Garleja

Dr.habil.paed.,Dr.oec.

5.2.2.

Pedagoģija

LU

11.

Aīda

Krūze

Dr.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

LU

12.

Irina

Maslo

Dr.habil.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

LU

13.

Zanda

Rubene

Dr.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

LU

14.

Ausma

Špona

Dr.habil.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

RPIVA

15.

Irēna

Žogla

Dr.habil.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

LU

16.

Andris

Sproģis

Dr.habil.oec.

5.2.4.

Demogrāfija

LU

5.2.6.

Ekonomika

5.2.7.

Vadībzinātne

17.

Ludmila

Bandeviča

Dr.habil.oec.

5.2.6.

Ekonomika

LU

18.

Jānis

Eglītis

Dr.oec.

5.2.6.

Ekonomika

DU

19.

Mihails

Hazans

Dr.math.

5.2.6.

Ekonomika

LU

20.

Elita

Jermolajeva

Dr.oec.

5.2.6.

Ekonomika

DU

21.

Edgars

Kasalis

Dr.oec.

5.2.6.

Ekonomika

LU

22.

Ērika

Šumilo

Dr.oec.

5.2.6.

Ekonomika

LU

23.

Elvīra

Zelgalve

Dr.oec.

5.2.6.

Ekonomika

LU

24.

Ringolds

Balodis

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

25.

Juris

Bojārs

Dr.habil.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

26.

Anrijs

Kavalieris

Dr.habil.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LPA

27.

Jānis

Lazdiņš

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

28.

Valentija

Liholaja

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

29.

Ārija

Meikališa

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

30.

Sanita

Osipova

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

31.

Kristīne

Strada-Rozenberga

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

32.

Vitolds

Zahars

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LPA

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 12.maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010