LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada jūnijā

25-05-2009

1. pielikums
LZP ZSKK 2009. gada
22. maija sēdes lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada jūnijā*

1. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr. p.k.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Konferences nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Māris Viļums

Progress ķīmijas sintēzē
Edinburga; Lielbritānija; 2009.04.16.–2009.04.17.

165

2.

LU Bioloģijas fakultāte

Aleksandra Vežāne

Starptautiska konference dabaszinātņu studentiem
Viļņa; Lietuva; 2009.04.21.–2009.04.25.

0

Nokavēts un nepilns iesniegums

3.

Daugavpils universitāte
Nellija Bogdanova

Starptautiskā konference "Changing Education in a Changing Society"
Klaipēda, Lietuva; 2009.05.07.–2009.05.09.

0
Nokavēts iesniegums

4.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Uldis Doniņš

4. starptautiskā konference par programmatūras inženierijas jaunajām pieejām
Milāna; Itālija; 2009.05.09.–2009.05.10.

200

5.

LU Ķīmiskās fizikas institūts
Aigars Vītiņš

12. starptautiskā konference par plazmas kontaktmateriāliem un komponentiem kodolsintēzes pielietojumiem
Jūliha; Vācija; 2009.05.11.–2009.05.14.

200

6.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Elīna Apsīte

Starptautiskā konference "Migrācijas teorijas pārveidošana"
Braitona; Lielbritānija; 2009.05.13.–2009.05.14.

30

7.

LLU Lauku inženieru fakultāte
Vivita Baumane

Starptautiskā konference "Zemes ierīcība un mērniecība"
Tartu; Igaunija; 2009.05.13.–2009.05.15.

45

8.

LLU Lauku inženieru fakultāte
Anda Jankava

Starptautiskā konference "Zemes ierīcība un mērniecība"
Tartu; Igaunija; 2009.05.13.–2009.05.15.

45

9.

LLU Lauku inženieru fakultāte
Velta Paršova

Starptautiskā konference "Zemes ierīcība un mērniecība"
Tartu; Igaunija; 2009.05.13.–2009.05.15.

45

10.

Liepājas universitāte
Edvīns Ģingulis

10. starptautiskā konference "Matemātikas mācīšana: atskats vēsturē un perspektīvas"
Tallina; Igaunija; 2009.05.14.–2009.05.16.

30

11.

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Modris Greitāns

Starptautiskā konference "Eurocon 2009"
Sanktpēterburga; Krievija; 2009.05.18.–2009.05.23.

200

12.

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Mihails Pudžs

Starptautiskā konference "Eurocon 2009"
Sanktpēterburga; Krievija; 2009.05.18.–2009.05.23.

110

13.

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Rolands Šāvelis

Starptautiskā konference "Diskretizācijas teorija un pielietojumi
Marseļa; Francija; 2009.05.18.–2009.05.22.

70

14.

Rīgas Stradiņa universitāte
Linda Piekuse

Eiropas Cilvēka ģenētikas konference
Vīne; Austrija; 2009.05.23.–2009.05.26.

115

15.

Rīgas Stradiņa universitāte
Natālija Proņina

Eiropas Cilvēka ģenētikas konference
Vīne; Austrija; 2009.05.23.–2009.05.26.

200

16.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Aleksejs Klokovs

Starptautiskais simpozijs "Vibrotriecienu sistēmu dinamika"
Zveņigoroda; Krievija; 2009.05.24.–2009.05.30.

200

17.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Eduards Šilvāns

Starptautiskais simpozijs "Vibrotriecienu sistēmu dinamika"
Zveņigoroda; Krievija; 2009.05.24.–2009.05.30.

200

18.

Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Agnese Gailīte

19. EUCARPIA konference par meža ģenētiskajiem resursiem
Ļubļana; Slovēnija; 2009.05.26.–2009.05.29.

175

19.

Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Edgars Ruņģis

19. EUCARPIA konference par meža ģenētiskajiem resursiem
Ļubļana; Slovēnija; 2009.05.26.–2009.05.29.

175

20.

Vidzemes augstskola
Agita Līviņa

ATLAS ikgadējā konference "Pieredzes dažādošana. Tūrisma un tūristu pieredzes izmaiņas"
Olborga; Dānija; 2009.05.27.–2009.05.29.

200

21.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Jānis Auziņš

Vispasaules 8. kongress par konstrukciju un multidisciplināro optimizāciju
Lisabona; Portugāle; 2009.06.01.–2009.06.05.

200

22.

RTU Būvniecības fakultāte
Andrejs Kovaļovs

Starptautiska konference "Kompozītmateriāli rūpniecībā"
Jalta; Ukraina; 2009.06.01.–2009.06.05.

200

23.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Elga Apsīte

3. Ziemeļvalstu ģeogrāfu konference
Turku; Somija; 2009.06.08.–2009.06.11.

200

24.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Inese Stūre

Ziemeļvalstu ģeogrāfu konference
Turku; Somija; 2009.06.08.–2009.06.11.

200

25.

Transporta un sakaru institūts
Jeļena Jurševa

23. Eiropas konference „Modelling and Simulation”
Madride; Spānija; 2009.06.09.–2009.06.12.

195

26.

Transporta un sakaru institūts
Mihails Savrasovs

23. Eiropas konference „Modelling and Simulation”
Madride; Spānija; 2009.06.09.–2009.06.12.

195

27.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Rita Treija

Starptautiskā konference "Baltija kā civilizācijas identitāšu krustpunkts"
Kauņa; Lietuva; 2009.06.11.–2009.06.14.

35

28.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Linda Ansone

Starptautiskā humusvielu pētnieku savienības Ziemeļvalstu - Baltijas valstu sekcijas konference
Tallina; Igaunija; 2009.06.14.–2009.06.17.

85

29.

Daugavpils universitāte
Maija Burima

12. Ibsena konference "Ibsens starp kultūrām"
Šanhaja; Ķīna; 2009.06.14.–2009.06.20.

65

30.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Ingeborga Andersone

15. starptautiskais Koksnes, šķiedru un pulpas ķīmijas simpozijs
Oslo; Norvēģija; 2009.06.15.–2009.06.18.

200

31.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Aija Laure

Ziemeļvalstu Fizikas biedrību konference
Kopenhāgena; Dānija; 2009.06.16.–2009.06.18.

105

32.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Ivars Beinarts

20. starptautiskā daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas konference
Čengdu; Ķīna; 2009.06.21.–2009.06.26.

200

33.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Nadežda Kuņicina

20. starptautiskā konference daudzkritēriju lēmumu pieņemšanā
Čengdu; Ķīna; 2009.06.21.–2009.06.26.

0
(200 Ls jau piešķirti)

34.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Antons Patļins

20. starptautiskā konference par daudzkritēriju lēmumu pieņemšanu
Čengdu; Ķīna; 2009.06.21.–2009.06.26.

0
(200 Ls jau piešķirti)

35.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Sandis Laime

15. starptautiskai naratīvu pētniecības kongress
Atēnas; Grieķija; 2009.06.21.–2009.06.27.

120

36

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Gatis Ozoliņš

Starptautiskās Tautas stāstījumu pētījumu biedrības 15. kongress
Atēnas; Grieķija; 2009.06.21.–2009.06.27.

120

37.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Guntis Pakalns

Starptautiskās Tautas stāstījumu pētījumu biedrības 15. kongress
Atēnas; Grieķija; 2009.06.21.–2009.06.27.

120

38.

Daugavpils universitāte
Dāvis Gruberts

Starptautiskā konference par ūdeņu politiku
Prāga; Čehija; 2009.06.22.–2009.06.26.

200

39.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Daina Vinklere

Starptautiskā konference "Piekrastes rajoni: tūrisms, mantojums un kultūras jūras piekrastē"
Blekpūla; Lielbritānija; 2009.06.25.–2009.06.29.

120

40.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Vladimirs Ļeontjevs

Starptautiskā konference "Multiķermeņu dinamika"
Varšava; Polija; 2009.06.26.–2009.07.02.

175

41.

LU Bioloģijas fakultāte
Ināra Kampenusa

Eiropas mikrobiologu 3. kongress
Gēteborga; Zviedrija; 2009.06.28.–2009.07.02.

200

42.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Tatjana Lomane

Starptautiskā konference par enerģētikas tehnoloģiju
Bukareste; Rumānija; 2009.06.28.–2009.07.02.

200

43.

LLU Tehniskā fakultāte
Aivars Kaķītis

17. Eiropas biomasu konference
Hamburga; Vācija; 2009.06.29.–2009.07.03.

200

44.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Ņina Kurnosova

III starptautiskā konference "Līgnīna fizikālā ķīmija"
Arhangeļska; Krievija; 2009.06.29.–2009.07.03.

200

45.

Daugavpils universitāte
Sergejs Osipovs

Eiropas 17. Biomasas konference
Hamburga; Vācija; 2009.06.29.–2009.07.03.

200

46.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Diāna Santalova

XIII starptautiskā konference "Pielietojamie modeļi un datu analīze"
Viļņa; Lietuva; 2009.06.30.–2009.07.03.

170

47.

LU Ķīmijas fakultāte
Ida Jākobsone

15. Eiropas pārtikas ķīmijas konference
Kopenhāgena; Dānija; 2009.07.05.–2009.07.08.

200

48.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Inguna Goba

Starptautiskā konference "Elektroķīmijas dienas 2009"
Sinaja; Rumānija; 2009.07.06.–2009.07.10.

200

49.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Vitālijs Komašilovs

Apvienotā starptautiskā lauksaimniecības konference
Vāgeningene; Nīderlande; 2009.07.06.–2009.07.08.

200

50.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Aleksejs Zacepins

Apvienotā starptautiskā lauksaimniecības konference
Vāgeningene; Nīderlande; 2009.07.06.–2009.07.08.

200

51.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Jeļena Ļubenko

11. Eiropas Psiholoģijas kongress
Oslo; Norvēģija; 2009.07.07.–2009.07.09.

90

52.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Andrejs Jarmola

41. Atomāro sistēmu Eiropas grupas konference
Gdaņska; Polija; 2009.07.08.–2009.07.11.

155

53.

RTU Būvniecības fakultāte
Patricija Kara

3. Eksperimentu/Procesu/Sistēmas modelēšanas konference
Atēnas; Grieķija; 2009.07.08.–2009.07.11.

200

54.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Anna Līduma

Austrālijas XVII starptautiskā konference "Mūzikas izpratne"
Launcestona; Austrālija; 2009.07.10.–2009.07.14.

200

55.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Irina Potoročina

16. Eiropas Organiskās sintēzes simpozijs
Prāga; Čehija; 2009.07.12.–2009.07.16.

200

56.

LU Datorikas fakultāte
Ilze Murāne

Pasaules kongress datorzinātnē, datorinženierijā un lietišķajā skaitļošanā
Lasvegasa; ASV; 2009.07.13.–2009.07.16.

200

57.

LU Matemātikas un informātikas institūts
Felikss Sadirbajevs

7. starptautiskais ISAAC (International Society for Analysis, its Application and Computation) kongress
Londona; Lielbritānija; 2009.07.13.–2009.07.18.

160

__________________________

* Aprīļa sēdē izskatītie pieteikumi, kuriem finansējuma trūkuma dēļ tika atlikts maksājums.

2. Finansējuma mērķa maiņa

Jeļenai Zaščerinskai, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas lektorei, piešķirtos līdzekļus – Ls 55,00 – (ZSKK 24. aprīļa lēmums) atļaut izmantot dalības maksas segšanai 3. starptautiskajā konferencē „Valoda, personība un sabiedrība mūsdienu pasaulē”, Sanībīča, Bulgārija, 7.-11.09.2009.

Pedējā atjaunošana 25-05-2009