Nr. 5-2-2, 22.05.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

27-05-2009

LĒMUMS Nr. 5-2-2

Rīgā, 2009.gada 22.maijā.

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

piešķirt ekspertu tiesības Inženierzinātņu un datorzinātņu nozaru apakšnozarēs šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

2. Inženierzinātnes un datorzinātnes

2.2. Inženierzinātnes

1.

Pēteris

Balckars

Dr.sc.ing.

2.2.7.

Transporta un loģistikas zinātne

RTU

2.

Juris

Cimanskis

Dr.habil.sc.ing.

2.2.7.

Transporta un loģistikas zinātne

Latvijas Jūras akadēmija

3.

Sergejs

Doroško

Dr.habil.sc.ing.

2.2.7.

Transporta un loģistikas zinātne

RTU

4.

Gundars

Liberts

Dr.sc.ing.

2.2.7.

Transporta un loģistikas zinātne

RTU

5.

Juris Rihards

Naudžuns

Dr.sc.ing.

2.2.7.

Transporta un loģistikas zinātne

RTU

6.

Valdis

Priednieks

Dr.habil.sc.ing.

2.2.7.

Transporta un loģistikas zinātne

Latvijas Jūras akadēmija

7.

Aleksandrs

Urbahs

Dr.habil.sc.ing.

2.2.7.

Transporta un loģistikas zinātne

RTU

2.3. Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne

8.

Guntis

Strazds

Dr.habil.sc.ing.

2.3.4.

Tekstila un apģērbu tehnoloģijas

RTU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 22.05.2012.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks J.Jansons

Pedējā atjaunošana 11-02-2010