Nr. 6-1-1, 3.07.2009, Par LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu 2010. gadam

6-07-2009

LĒMUMS Nr. 6-1-1

Rīgā, 2009.g. 3.jūlijā

Par LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu
projektu konkursu 2010. gadam

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  • apstiprināt LZP 2010. gada pētījumu projektu pieteikšanas un izvērtēšanas pamatprincipus un ieteikumus fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu iesniegumu sagatavošanai (1.pielikums uz 3.lpp. (Pamatpr_1.doc)) un sadarbības projekta iesnieguma veidlapu starptautiskajai ekspertīzei (2.pielikums uz 5 lpp. (Project_Eng_LZP.doc));

  • izsludināt Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu 2010. gadam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010