LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada augustā

29-07-2009

Pielikums LZP ZSKK protokolam Nr. 8, 24.07.2009.

 

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada augustā

1. Biedru maksa starptautiskās zinātniskās organizācijās

Granta saņēmējs, izpildītājs

Organizācijas nosaukums

Piešķirtais finansējums, LVL

Daugavpils universitāte
Jeļena Davidova

Muzikālās izglītības starptautiskā padome (2009. g.)

50

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Līga Bērziņa-Cimdiņa

Eiropas Keramikas biedrība (2009. g.)

100

Latvijas Zinātņu akadēmija
Juris Ekmanis

Eiropas ūdeņraža asociācija (2009. g.)

300

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Edīte Kaufmane

Eiropas augu selekcijas asociācija (2009. g.)

20

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Edīte Kaufmane

Starptautiskā Dārzkopības zinātnes asociācija (2009. g.)

167

2. Starptautisko konferenču organizēšana

Granta saņēmējs, izpildītājs

Konferences nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

Daugavpils universitāte
Edgars Znutiņš

Starptautiskie zinātniskie lasījumi. Daugavpils, Latvija, 2009.08.27.–2009.08.28.

100

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr. p.k.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Konferences nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

Piezīmes

1.

LU Kardioloģijas institūts
Ieva Markoviča

Ziemeļvalstu-Baltijas valstu 21. kardioloģijas kongress
Reikjavīka, Īslande, 2009.06.03.–2009.06.05.

0

Nokavēts iesniegums

2.

LU Kardioloģijas institūts
Indulis Kukulis

Ziemeļvalstu-Baltijas valstu 21. kardioloģijas kongress
Reikjavīka, Īslande, 2009.06.03.–2009.06.05.

0

Nokavēts iesniegums

3.

Fizikālās enerģētikas institūts
Igors Kaulačs

E-MRS 2009 Pavasara simpozijs
Strasbūra, Francija, 2009.06.08.–2009.06.12.

200

 

4.

LU Bioloģijas institūts
Tatjana Sjakste

Starptautiskā konference "Hromatīns, replikācija un hromosomu stabilitāte"
Kopenhāgena, Dānija, 2009.06.15.–2009.06.16.

180

 

5.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Darja Plinere

15. starptautiskā konference "Soft Computing"
Brno, Čehija, 2009.06.24.–2009.06.26.

105

 

6.

LU Cietvielu fizikas institūts
Jānis Teteris

Starptautiskā konference par amorfiem un nanostruktūras halkogenīdiem
Konstance, Rumānija, 2009.06.29.–2009.07.03.

0

Nav atskaites

7.

LU Cietvielu fizikas institūts
Uģis Gertners

Starptautiskā konference par amorfiem un nanostruktūras halkogenīdiem
Konstance, Rumānija, 2009.06.29.–2009.07.03.

200

 

8.

LU Matemātikas un informātikas institūts
Jānis Cepītis

Starptautiskā konference „Konstruktīvas metodes nelineārām robežproblēmām”
Egēra, Ungārija, 2009.07.01.–2009.07.04.

80

 

9.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Māris Knite

6. starptautiskā konference vadības, automātikas un robotikas informātikā
Milāna, Itālija, 2009.07.02.–2009.07.05.

200

 

10.

Liepājas universitāte
Ērika Gintere

11. starptautiskais Eiropas Psiholoģijas kongress
Oslo, Norvēģija, 2009.07.07.–2009.07.10.

Ls 95,00

+ L. Mackēvičas neizmantotie 105 Ls

11.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Modris Roze

16. Eiropas Organiskās ķīmijas simpozijs
Prāga, Čehija, 2009.07.12.–2009.07.16.

200

 

12.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Pāvels Ostrovskis

16. Eiropas Organiskās sintēzes simpozijs
Prāga, Čehija, 2009.07.12.–2009.07.16.

200

 

13.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Aleksandrs Mičko

7. starptautiskā konference par luminiscences detektoriem un jonizējošas radiācijas transformatoriem
Krakova, Polija, 2009.07.12.–2009.07.17.

200

 

14.

LU Cietvielu fizikas institūts
Larisa Grigorjeva

7. starptautiskā konference "Luminiscentie detektori un jonizējošā starojuma pārveidotāji"
Krakova, Polija, 2009.07.12.–2009.07.17.

200

 

15.

LU Matemātikas un informātikas institūts
Andrejs Reinfelds

7. starptautiskais analīzes, lietojumu un skaitļošanas kongress
Londona, Lielbritānija, 2009.07.13.–2009.07.17.

200

 

16.

LU Cietvielu fizikas institūts
Ēriks Klotiņš

Starptautiskā konference "Lokalizēti ierosinājumi nelineārās kompleksās sistēmās"
Seviļa, Spānija, 2009.07.14.–2009.07.18.

105

 

17.

RTU Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centrs
Inese Trušiņa

23. Eiropas plānošanas skolu asociācijas kongress
Liverpūle, Lielbritānija, 2009.07.15.–2009.07.18.

200

 

18.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Nelli Batenko

13. starptautiskais jauno aromātisko savienojumu simpozijs
Luksemburga, Luksemburga, 2009.07.19.–2009.07.22.

200

 

19.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Sergejs Paršutins

9. industriālā konference datu ieguves jomā ICDM-09
Leipciga, Vācija, 2009.07.20.–2009.07.24.

200

 

20.

LU Cietvielu fizikas institūts
Juris Purāns

14. starptautiskā konference "Rentgenabsorbcijas sīkstruktūra"
Kamerino, Itālija, 2009.07.26.–2009.07.31.

200

 

21.

LU Cietvielu fizikas institūts
Aleksejs Kuzmins

14. starptautiskā konference "Rentgenabsorbcijas sīkstruktūra"
Kamerino, Itālija, 2009.07.26.–2009.07.31.

200

 

22.

Latvijas Kultūras akadēmija
Anita Načisčione

Poētikas un lingvistikas asociācijas starptautiskā konference "Stilistikas māksla"
Midelburga, Nīderlande, 2009.07.28.–2009.08.01.

170

 

23.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Baiba Švalbe

13. Eiropas bioloģijas studentu simpozijs
Kazaņa, Krievija, 2009.07.30.–2009.08.08.

105

 

24.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Laimons Začs

Starptautiskās Astronomijas savienības XXVII ģenerālā asambleja
Riodežaneiro, Brazīlija, 2009.08.03.–2009.08.09.

200

 

25.

LU Astronomijas institūts
Dmitrijs Docenko

Starptautiskās Astronomijas savienības 27. Ģenerālās asamblejas simpozijs
Riodežaneiro, Brazīlija, 2009.08.03.–2009.08.14.

200

 

26.

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Baiba Bela-Krūmiņa

Baltijas mantojuma tīkla konference "Sasniedzot Baltijas diasporas vēsturi"
Tartu, Igaunija, 2009.08.07.–2009.08.14.

40

 

27.

LU Bioloģijas institūts
Inga Konošonoka

Eiropas Lielo ezeru simpozijs
Nortalje, Zviedrija, 2009.08.10.–2009.08.14.

0

Nav atskaites

28.

RTU Būvniecības fakultāte
Diāna Bajāre

Starptautiskā konference "Enerģija un apkārtējās vides aizsardzība"
Dublina, Īrija, 2009.08.12.–2009.08.15.

200

 

29.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Zaiga Krišjāne

2. starptautiskais Eiropas ģeogrāfijas kongress
Bratislava, Slovākija, 2009.08.13.–2009.08.16.

200

 

30.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Ģirts Burgmanis

2. starptautiskais Eiropas ģeogrāfijas kongress
Bratislava, Slovākija, 2009.08.13.–2009.08.16.

100

 

31.

RSU Medicīnas fakultāte
Māra Pilmane

Starptautiskā anatomu asociāciju federācijas 17. konference
Keiptauna, Dienvidāfrika, 2009.08.16.–2009.08.19.

200

 

32.

LU Bioloģijas institūts
Zinta Velta Seisuma

7. Baltijas jūras zinātnes kongress
Tallina, Igaunija, 2009.08.17.–2009.08.21.

170

 

33.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Vadims Jermakovs

7. Baltijas jūras zinātnes kongress
Tallina, Igaunija, 2009.08.17.–2009.08.21.

170

 

34.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Anda Ikauniece

7. Baltijas jūras zinātnes kongress
Tallina, Igaunija, 2009.08.17.–2009.08.21.

170

 

35.

Daugavpils universitāte
Vladislavs Volkovs

4. Ziemeļvalstu konference "Kultūra politikas pētījumi"
Jiveskile, Somija, 2009.08.19.–2009.08.22.

95

 

36.

LU Bioloģijas fakultāte
Māris Strazds

ES 7. ornitologu konference
Cīrihe, Šveice, 2009.08.21.–2009.08.26.

50

 

37.

LU Bioloģijas fakultāte
Viesturs Ķerus

Eiropas Ornitologu savienības 7. konference
Cīrihe, Šveice, 2009.08.21.–2009.08.26.

50

 

38.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Anita Zariņa

14. starptautiskā vēsturiskās ģeogrāfijas konference
Kioto, Japāna, 2009.08.23.–2009.08.27.

190

 

39.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Māris Turks

3. starptautiskais simpozijs "Sasniegumi zinātniskajā un medicīnas ķīmijā"
Kijeva, Ukraina, 2009.08.23.–2009.08.27.

200

 

40.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Mihails Šorohovs

Starptautiskā vasaras skola "Kristālu audzēšanas galvenās metodes un pamatprincipi"
Brasova, Rumānija, 2009.08.24.–2009.08.27.

0

Nav referāta

41.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Gunta Krūmiņa

Eiropas Redzes uztveres konference
Rēgensburga, Vācija, 2009.08.24.–2009.08.28.

150

 

42.

LU Cietvielu fizikas institūts
Varis Karitāns

Eiropas Redzes uztveres konference
Rēgensburga, Vācija, 2009.08.24.–2009.08.28.

120

 

43.

LU Bioloģijas institūts
Laura Grīnberga

12. starptautiskais ūdensaugu simpozijs
Jiveskile, Somija, 2009.08.24.–2009.08.28.

200

 

44.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Irīna Boiko

14. starptautiskā konference "Teorētiskās un eksperimentālās problēmas materiālu inženierzinātnē
Ostravica, Čehija, 2009.08.24.–2009.08.28.

200

 

45.

LLU Lauksaimniecības fakultāte
Dzidra Kreišmane

Starptautiskā konference "Bioloģiskās lauksaimniecības nozīme veselīgas pārtikas sistēmas veicināšanā
Tartu, Igaunija, 2009.08.25.–2009.08.29.

140

 

46.

Rīgas Stradiņa universitāte
Žanna Martinsone

4. starptautiskā konference "Nanotechnology - Occupational and Environmental Health"
Helsinki, Somija, 2009.08.26.–2009.08.29.

0

Nav atskaites

47.

LU Medicīnas fakultāte
Alise Grāmatniece

5. zinātniskā konference "Baltijas morfoloģija 2009"
Kauņa, Lietuva, 2009.08.27.–2009.08.30.

20

 

48.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Vairis Ļaudams

Starptautiskā konference "Zināšanu kreativitāte pedagogu izglītošanā. Izglītība zināšanu jaunradei"
Palma de Maljorka, Spānija, 2009.08.29.–2009.09.02.

200

 

49.

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte
Anita Antenišķe

Starpt. kongress "Industriālais mantojums. Ekoloģija un Ekonomika"
Freiburga, Vācija, 2009.08.30.–2009.09.05.

200

 

50.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Jeļena Zaščerinska

Starptautiskā konference "Valoda, indivīds un sabiedrība modernajā pasaulē"
Burgasa, Bulgārija, 2009.09.07.–2009.09.11.

160

 

51.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Renāte Strazdiņa

Starptautiskā konference izglītības un jaunāko mācību tehnoloģiju jomā, Barselona, Spānija, 2009.07.25.–2009.07.06.

Ls 200,00

 

52.

LU Matemātikas un informātikas institūts
Večislavs Ruža

Eiropas Faziloģikas un tehnoloģijas biedrības konference, Lisabona, Portugāle, 2009.07.28.–2009.07.20.

Ls 200,00

 

53.

LU Cietvielu fizikas institūts
Māris Ozoliņš

20. starptautiskā Krāsu redzes savienības konference, Braga, Portugāle, 2009.08.01.–2009.07.24.

Ls 200,00

 

54.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Veronika Bikse

Starptautiskā konference "Lēmumu pieņemšana, izmantojot analītiskās hierarhijas metodi", Pitsburga, ASV, 2009.08.02.–2009.07.28.

Ls 175,00

 

55.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Sandija Rivža

Starptautiskais simpozijs par lēmumu pieņemšanas metodi, Pitsburga, ASV, 2009.08.02.–2009.07.29.

Ls 100,00

 

56.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pēteris Rivža

Starptautiskais simpozijs par lēmumu pieņemšanas metodi, Pitsburga, ASV, 2009.08.14.–2009.07.29.

Ls 150,00

 

57.

LU Bioloģijas institūts
Gunta Spriņģe

Eiropas Lielo ezeru simpozijs, Nortelje, Zviedrija, 2009.08.22.–2009.08.10.

Ls 200,00

 

58.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Ieva Bite

Eiropas Attīstības psiholoģijas konference, Viļņa, Lietuva, 2009.08.27.–2009.08.18.

Ls 200,00

 

59.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Alla Skorova

Sintētiskās un medicīniskās ķīmijas sasniegumi, Kijeva, Ukraina, 2009.08.27.–2009.08.23.

Ls 200,00

 

60.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Zenta Tetere

3. starptautiskais simpozijs "Sasniegumi sintētiskajā un medicīnas ķīmijā", Kijeva, Ukraina, 2009.08.27.–2009.08.23.

Ls 200,00

 

61.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Līvija Zariņa

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas seminārs "Veselīgas pārtikas sistēmas nodrošināšana saimniekojot bioloģiski Ziemeļvalstīs un Baltijā", Tartu, Igaunija, 2009.08.28., 2009.08.25.

Ls 175,00

 

62.

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Jānis Spīgulis

Starptautiskā konference "Optika Ziemeļvalstīs", Viļņa, Lietuva, 2009.09.02., 2009.08.26.

Ls 200,00

 

63.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Māra Grūbe

13. Eiropas Biomelekulu spektroskopijas konference, Palermo, Itālija, 2009.09.03., 2009.08.28.

Ls 200,00

 

64.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts
Dagmāra Sprūdža

7. Pasaules kongress par alternatīvām dzīvnieku izmantošanai dabaszinātnēs, Roma, Itālija, 2009.09.02., 2009.08.30.

Ls 200,00

 

65.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Anna Zajakina

Hepatīta B vīrusu molekulārā bioloģija, Tūra, Francija, 2009.09.04., 2009.08.30.

Ls 200,00

 

66.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Jekaterina Ērenpreisa

Starptautiskais simpozijs par šūnu kodola struktūru, Ustrona, Polija, 2009.08.31.

Ls 200,00

 

4. Finansējuma mērķa maiņa

1. Ērikai Ginterei (Liepājas universitāte) 11. starptautiskais Eiropas Psiholoģijas kongresa dalības maksas segšanai atļaut (papildus piešķirtajiem 95 Ls) izmantot L. Mackēvičas neizmantoto grantu Ls 105.

2. Tatjanai Turilovai-Miščenko (LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) XIV Eiropas Attīstības psiholoģijas konferences dalības maksas segšanai atļaut izmantot I.Trups-Kalnes neizmantoto grantu Ls 160.

 

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš
____________________________